Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Många forskare sades upp från Uppsala universitet

Uppsala universitet sticker ut i SULF:s årliga undersökning av övertaligheten vid svenska lärosäten. Universitetet stod i fjol för cirka en tredjedel av alla uppsägningar i högskolesektorn.

1 juni, 2015
Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
Uppsala universitet
47 forskare sades upp från Uppsala universitet under perioden 1 december 2013 till 30 november 2014.

Under perioden 1 december 2013 till 30 november 2014 befarades 52 forskare ha blivit övertaliga vid Uppsala universitet, och 47 sades till slut upp. Att så många fick sluta är inte följden av någon kris utan en konsekvens av den stora andelen externfinansierade forskningsprojekt och den ryckighet i finansieringen det medför. Och det ger utslag i statistiken att Uppsala är ett stort lärosäte med mycket externfinansierad forskning.

– Vid Uppsala universitet blir en forskare som har externa forskningsmedel i minst två år tillsvidareanställd redan från början. Så är det inte vid alla lärosäten utan vid många väljer man att visstidsanställa i två år och sedan anställa dem, eller säger att de inte får fortsatt anställning, säger Kirsi Höglund, ordförande i SULF-föreningen vid Uppsala universitet.
Men när de externa pengarna tar slut undersöker man möjligheterna att hitta mer pengar och om det inte går blir personerna uppsagda.
– Så de många uppsägningarna är egentligen följden av en från början ganska generös policy, säger Kirsi Höglund.
Uppsägningarna är fördelade över de olika ­vetenskapsområdena. På teknisk-natur­vetenskapliga vetenskapsområdet sades ett drygt tiotal personer upp, fördelade på sju olika institutioner.
På humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet sades ett drygt tjugotal upp, fördelade på 13 institutioner och centra.

Antalet uppsagda på medicinska och farmaceutiska ­vetenskapsområdet var knappt 20 personer, fördelade på nio institutioner och avdelningar.
Som synes är det genomgående bara några få personer som sägs upp på varje institution. Totalt sades fler kvinnor än män upp, under 2014 var den sneda könsfördelningen mest märkbar på Medfarm där cirka tre gånger så många kvinnor som män sades upp.
De allra flesta uppsagda var forskare, en handfull var forskningsassistenter och en var forskningsingenjör.

Aktuell övertalighetsstatistik för alla lärosäten

 

 

Per-Olof Eliasson
Håkan Lindgren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023