Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

162 universitetslärare blev uppsagda förra året

162 universitetslärare och forskare sades upp under perioden 1 december 2013 till 30 november 2014. Det är tio färre jämfört med föregående år. Det visar SULF:s årliga statistik. Här är listan med antalet uppsagda vid varje lärosäte.

1 juni, 2015
Universitetsläraren

Varje år genomför SULF en enkät där lärosätena får besvara hur många som har sagts upp under året. 36 lärosäten har besvarat årets enkät.
Befarad övertalighet visar hur många anställda som berörts av arbetsbristförhandlingarna.  ”Uppsagda” anger hur många anställda som sagts upp efter förhandlingar. I vissa fall är förhandlingarna inte avslutade och presenteras då som ”pågående förhandlingar”.
14 av lärosätena har inte haft några förhandlingar om arbetsbrist under den aktuella perioden.

Blekinge tekniska högskola
Befarad övertalighet: 6 lektorer, 2 adjunkter
Uppsagda: 6 lektorer, 2 adjunkter
Orsak: Grundutbildning

Chalmers tekniska högskola
Befarad övertalighet: 1 forskningskoordinator
Uppsagda: 1 forskningskoordinator
Orsak: Forskning/forskarutbildning

Ersta Sköndals högskola
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar

Försvarshögskolan
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar.

Göteborgs universitet
Befarad övertalighet: 1 professor, 3 lektorer, 14 forskare
Uppsagda: 1 lektor, 8 forskare
Orsak: Externfinansierad, förändrad inriktning av verksamhet

Handelshögskolan i Stockholm
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar.

Högskolan Dalarna
Befarad övertalighet: 4 lektorer, 3 adjunkter
Uppsagda: 4 lektorer, 3 adjunkter
Orsak: Grundutbildning

Högskolan i Borås
Befarad övertalighet: 1 lektor, 3 adjunkter
Uppsagda: 1 lektor, 2 adjunkter
Orsak: Grundutbildning

Högskolan i Gävle
Befarad övertalighet: under förhandling

Högskolan i Halmstad
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar.

Högskolan i Jönköping
Ej besvarat enkäten.

Högskolan i Skövde
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar.

Högskolan Kristianstad
Befarad övertalighet: 2 lektorer, 5 adjunkter
Uppsagda: 1 lektor, 3 adjunkter
Orsak: förlorad examensrättighet, nedlagd inriktning inom program

Högskolan Väst
Ej besvarat enkäten

Karlstads universitet
Befarad övertalighet: 1 professor, 9 lektorer, 6 adjunkter
Uppsagda: 1 lektor, 1 adjunkt
Orsak: Både grundutbildning och forskning. Nedläggning av två ämnesmiljöer

Karolinska institutet
Befarad övertalighet: 1 professor, 3 forskare
Uppsagda: 1 professor, 3 forskare
Orsak: Både undervisning och forskning, externfinansierad

Konstfack
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar.

Kungliga tekniska högskolan
Befarad övertalighet: 4 forskare
Uppsagda: 4 forskare
Orsak: Forskning, externfinansierad

Kungl. Konsthögskolan
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar

Linköpings universitet
Befarad övertalighet: 1 professor, 2 lektorer, 9 adjunkter
Uppsagda: 1 professor, 1 lektor, 6 adjunkter (5,5)
Orsak: Både utbildning och forskning, externfinansierad
Pågående: Alla förhandlingar är ännu inte avslutade

Linnéuniversitetet
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar.

Luleå tekniska universitet
Befarad övertalighet: 1 lektor, 3 adjunkter, 1 forskare
Uppsagda: ej avslutat
Orsak: Grundutbildning och avveckling av ämne

Lunds universitet
Befarad övertalighet: 3 lektorer, 23 forskare
Uppsagda: 1 lektor, 10 forskare
Orsak: Externfinansierad, Grundutbildning

Malmö högskola
Befarad övertalighet: okänt, då de fick möjlighet att dra tillbaka arbetsbristen innan turordningskretsförhandlingar.
Uppsagda: Inga uppsägningar
Orsak: Grundutbildning

Mittuniversitetet
Befarad övertalighet: 1 professor
Uppsagda: 1 professor
Orsak: Både utbildning och forskning, externfinansierad

Mälardalens högskola
Befarad övertalighet: 2 lektorer, 6 adjunkter
Uppsagda: 4 adjunkter
Orsak: Grundutbildning

Röda korsets högskola
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar

Sophiahemmets högskola
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar

Stockholms konstnärliga högskola
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar

Stockholms universitet
Befarad övertalighet: 16 forskare
Uppsagda: 15 forskare
Orsak: Externfinansierad

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Befarad övertalighet: 1 professor, 2 lektorer, 3 adjunkter, 20 forskare
Uppsagda: 1 professor, 3 lektorer, 3 adjunkter, 20 forskare
Orsak: Både utbildning och forskning, externfinansiering

Södertörns högskola
Befarad övertalighet: 2 forskare
Uppsagda: förhandling avslutad efter 20141130 (då sades två forskare upp)
Orsak: Forskning/forskarutbildning

Teologiska högskolan i Stockholm
Befarad övertalighet: 1 adjunkt
Uppsagda: ej slutfört

Umeå universitet
Befarad övertalighet: 8 lektorer, 0,4 adjunkter, 3 forskare
Uppsagda: 4 lektorer, 0,8 adjunkter, 1,7 forskare
Orsak: Både utbildning och forskning

Uppsala universitet
Befarad övertalighet: 52 forskare
Uppsagda: 47 forskare
Orsak: Externfinansierad

Örebro universitet
Inga befarade övertaligheter eller uppsägningar

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023