Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Protester i Jönköping har nått regeringen

Nej, regeringen tänker inte byta ut styrelsen för Högskolan i Jönköping. Det är Helene Hellmark Knutssons besked med anledning av den senaste tidens turbulens kring lärosätet.

13 maj, 2015
MarieLouise Samuelsson
Kontrastfoto Ljungby
Högskolan i Jönköping
Under våren har det varit stora protester vid Högskolan i Jönköping mot en omorganisation som anses hota den akademiska friheten vid lärosätet

Turbulensen har bland annat resulterat i en namninsamling där ett 100-tal av drygt 700 anställda protesterar mot en omorganisation som anses hota självständigheten hos de fyra fackhögskolor som utgör Högskolan i Jönköping.
Gällande flaggskeppet, Internationella Handelshögskolan (JIBS) finns också en oro att man ska förlora den nyligen erövrade kvalitetsstämpeln EQUIS-ackreditering.

Ledamoten i utbildningsutskottet, Annika Eclund (KD), har med anledning av protesterna ställt en skriftlig fråga till statsrådet Hellmark Knutsson och vill veta om regeringen kommer att ”hörsamma kraven från personalen vid Högskolan i Jönköping, från det regionala näringslivet och från tidigare statsrådet och landshövdingen Lars Engqvist, om att byta ut hela styrelsen”.

Missnöjet tilltog
Missnöjet med stiftelsestyrelsen och därmed också med rektor Anita Hansbo tilltog när styrelsen med knapp majoritet (röstsiffrorna 5–4) beslutade att avskaffa fackhögskolornas bolagsstyrelser. Att fackhögskolorna (förutom JIBS, Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation och Tekniska Högskolan) som alltså drivs som aktiebolag, inte längre ska ha egna styrelser fick stiftelsestyrelsens ordförande och vice ordförande att lämna sina uppdrag i protest.

Ordföranden i den nomineringskommitté som ska föreslå styrelseledamöter hoppade också av. ”Således finns nu varken en fungerande stiftelsestyrelse eller en valberedning”, som Annika Eclund formulerade läget den 29 april.
Men då fanns redan ett förslag att Monica Dahlbom, förhandlingschef på Arbetsgivarverket, genom fyllnadsval skulle utses till ny styrelseordförande, vilket regeringen beslutade 2 maj. Annika Eclunds fråga kunde därmed anses besvarad.

– För oss var det prioriterat att få en beslutsför styrelse. Ansvaret för att leda och styra högskolan ligger på högskoleledningen, säger Helene Hellmark Knutsson som betonar lärosätenas autonomi.

”Uppfattningarna går isär”
En av dem som röstade nej till omorganisationen är Dag Raudberget, tekniklektor vid Tekniska högskolan och personalrepresentant i stiftelsestyrelsen.
Trots nej-rösten ser han inte beslutet som något långsiktigt hot mot högskolans verksamhet och framtid. Han beskriver också en splittrad intern opinion, hur uppfattningarna går isär, också inom JIBS.

– Jag tyckte att man kunde ha åstadkommit bättre styrning med andra medel än den omorganisation som nu beslutades, men jag är övertygad om att det kommer att bli bra till slut. Styrelsen består av kunniga, vettiga personer utan alltför mycket prestige.

Dag Raudberget framhåller också professionens makt som motkraft vid omorganisationer.

– Debatten missar att vi lärare har vår spelplan, där vi är relativt självgående. Varje fackhögskola har sin kultur och kultur vinner nästan alltid över strategi och organisation.

MarieLouise Samuelsson
Kontrastfoto Ljungby
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023