Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Universitetsvärlden alltmer internationell

Trenden mot globalisering och ökad internationalisering fortsätter inom hela universitetsvärlden. Däremot sprider sig skepsisen mot moocar. Det är några av slutsatserna i en ny rapport från Göteborgs universitet.

4 maj, 2015
Per-Olof Eliasson

Rapporten ”Aktuella frågor i omvärlden” sammanfattar de internationella trenderna i högskolevärlden det senaste året.

Den övergripande bilden är att trenden mot internationalisering och globalisering fortsätter. Många länder försöker locka till sig internationella studenter. Länder som Turkiet, Polen och Tyskland tar nu emot fler studenter från andra länder och Frankrike har gått om Australien som tredje största mottagarland av internationella studenter. Men om man räknar utbytesstudenter är Kina tredje störst.

USA tar emot i särklass flest studenter från utlandet medan Storbritannien på andra plats går emot trenden, där minskar antalet utländska studenter för första gången. En förklaring är hårdare visumregler, eller kanske framför allt ryktet om hårdare visumregler.

Splittrad bild av finansiering
När det gäller offentlig finansiering är bilden splittrad. I Europa går en skiljelinje mellan nord och syd. Sett över en lite längre period, från 2008 till 2014, finns en tydlig trend att framför allt länder i Nordeuropa ökar finansieringen av högskolesektorn. I Norge och Sverige har den ökat med drygt 20 procent reellt, i Tyskland med något mindre och även i  Österrike, Danmark, Polen och fransktalande Belgien har en ökning skett. Samtidigt har en rad länder minskat finansieringen. Hårdast drabbat är Grekland, -50 procent, Ungern, -45 procent, och Lettland, -40 procent. Också Litauen, Irland och Storbritannien har skurit ner.

Det är inte bara i Sverige som kvalitetsutvärderingar och medelstilldelning utifrån prestation står högt på agendan hos politiker och styrande myndigheter. Rapporten räknar upp Finland, Lettland, Norge och Storbritannien som exempel. Också fokusering på excellens och att försöka skapa toppuniversitet är en internationell trend, även i medelinkomstländer som Vietnam och Filippinerna.

Ökat fokus på utbildning
Till skillnad från de senaste årens fokus på forskning har man nu börjat tala om vikten av utbildningen. Bland annat har EU-kommissionen varnat för att forskning har överbetonats.

I länder som Storbritannien och Australien har den högre utbildningen blivit mer som en fri marknad, liknande den i USA. Studenterna hanteras alltmer som konsumenter. Även i Danmark och Nederländerna finns liknande tendenser medan Tyskland går åt motsatt håll och har avskaffat studieavgifterna i alla delstater.

Skepsis mot moocar
Till sist verkar det som om hypen kring moocar har mattats. Internationellt finns en skepsis och mooc-kurser har visat sig dyra för lärosätena. Men i många fattiga länder har man stora förhoppningar om att moocar ska ge medborgarna tillgång till högre utbildning till låg kostnad.

 

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023