Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lärosäten använder olaglig kvotering

En tredjedel av landets lärosäten erbjuder fortfarande ekonomiskt stöd riktat till enbart kvinnor – trots att kvotering är olaglig. Det visar en undersökning som Centrum för rättvisa har gjort.

23 april, 2015
Björn Forsberg
Anna-Rogalska-Hedlund

– I ett land som vill behandla människor lika oavsett etnicitet, religion eller kön är diskrimineringslagstiftningen oerhört central. Men tyvärr är jag inte överraskad över att flera universitet och högskolor fortsätter ha ett ekonomiskt stöd riktat enbart till kvinnor trots att arbetsgivaren erkänt att man diskriminerade Eivind Torp, säger Anna Rogalska Hedlund, jurist på Centrum för rättvisa.

Eivind Torp är lektor och docent i juridik vid Mittuniversitetet. Som Universitetsläraren skrev i nr 2/2015 blev han diskriminerad när han varken fick möjlighet att söka eller få en bedömning av om han hade rätt till ekonomiskt stöd inför meriteringen till professor. Bara kvinnliga docenter fick information om meriteringsstödet. Det var fel, tillstår staten genom Arbetsgivarverket. *

En tredjedel riktar stöd till enbart kvinnor
Trots det har tio av 31 lärosäten även under 2015 ett ekonomiskt stöd riktat till kvinnor, enligt den undersökning som Centrum för rättvisa har  gjort. Det gäller Försvarshögskolan, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Kungliga Konsthögskolan, Kungliga Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet och Stockholms universitet. När Universitetsläraren kompletterar undersökningen visar det sig att också Lunds universitet och Uppsala universitet kan läggas till listan.
– Universitet och högskolor borde vara ett föredöme när det gäller diskrimineringslagstiftningen i stället för att fortsätta bryta mot lagen.

Anna Rogalska Hedlund säger att det säkert finns flera orsaker till att man fortsätter att göra fel. En är de regleringsbrev som regeringen skickar ut om siffermässiga mål för jämställdheten.
– När arbetsgivaren upptäcker att inte målet nås blir man desperat och tar till sådana här åtgärder. Så därför borde regeringen vara mer försiktig med att fastställa absoluta tal för sina ambitioner.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023