Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Hallå där…

...Moa Ekbom, fil.dr. i latin vid Uppsala universitet och tidigare ordförande i SULF:s doktorandförening (SDF), som är en av medlemmarna i regeringens nya forskningsberedning.

23 april, 2015
Anders Jinneklint
Moa-Ekbom

Vilka frågor vill du driva i de diskussioner ni ska föra inför forskningspropositionen 2016?
– Jag har mest erfarenhet kring frågor som rör doktorander och unga forskare. Därför kommer jag att driva möjligheten till karriärvägar och goda villkor, att främja mobilitet, cirkulär migration och att alla doktorander ska vara anställda. Ska vi bygga upp en långsiktig forskning i Sverige är det viktigt att skapa förutsättningar för unga att bli forskare och vilja stanna kvar inom akademin.

Varför valde regeringen dig?
– Jag tror att det är tack vare mitt tidigare ordförandeskap i SDF. Doktorander står för omkring hälften av all forskning och jag har suttit i många arbetsgrupper där jag representerat doktorander. Att jag som fackligt meriterad får ett sådant här uppdrag borde inspirera fler att ta fackliga uppdrag.

Vilka möjligheter ser du att faktiskt påverka politiken?
– Jag kommer knappast att revolutionera forskningspolitiken, men det är bättre att vara med än att inte vara det. I övrigt är det många etablerade namn i beredningen, som säkert är medvetna om doktoranders och unga forskares villkor, men de behöver någon som påminner dem.

Anders Jinneklint
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023