Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Diskriminerad lektor får rätt mot Mittuniversitetet

Eivind Torp, lektor och docent i juridik vid Mittuniversitetet blev diskriminerad när han varken fick möjlighet att söka eller få en bedömning av om han hade rätt till ekonomiskt stöd inför meriteringen till professor. Bara kvinnliga docenter fick information om meriteringsstödet. Det var fel, erkänner nu staten genom Arbetsgivarverket.

23 mars, 2015
Björn Forsberg

– Det känns bra att staten har medgivit talan med tanke på att Mittuniversitetet hela tiden har förnekat diskriminering. Men universitetets sätt att bemöta anmälan har inneburit en belastning, säger Eivind Torp.

Arbetsgivarverket erkänner nu att Mittuniversitetet har hanterat frågan på ett för Eivind Torp diskriminerande sätt.
– Ja, det finns brister i hanteringen, säger Hanna Schmidt, arbetsrättsjurist på Arbetsgivarverket.

Genom att Arbetsgivarverket medger fel beträffande information om meriteringsstödet, och att Eivind Torp har missgynnats när han inte fick komma med i bedömningen, blir det ingen förhandling i den delen i Arbetsdomstolen. Däremot blir det förhandling om diskrimineringsersättningens storlek. Staten har godkänt 25 000 kronor, vilket är hälften av de 50 000 kronor som Eivind Torp har begärt.

– Ser man till praxis är 25 000 kronor en relativt hög summa för den här typen av ärenden, säger Hanna Schmidt.

– Det är bara att beklaga att staten inte är beredd att betala den diskrimineringsersättning som DO anser bör utgå till Eivind Torp. Det har varit en tydlig överträdelse av lagen. Det finns både svensk och EU-rättslig praxis på området, säger Marie Nordström på DO som företräder Eivind Torp.

Det var i juni 2013 som Mittuniversitetet utlyste två meriteringsstöd på vardera 750 000 kronor. Stödet var riktat till forskare vid Fakulteten för humanvetenskap. Den som sökte skulle tillhöra det underrepresenterade könet i förhållande till gruppen professorer vid fakulteten. Syftet med stödet var att möjliggöra meritering till professor.

Mittuniversitetet informerade endast kvinnliga docenter om möjligheten att söka stödet, och Eivind Torp fick ingen information. DO ansåg att ”universitetet har utsatt honom för direkt diskriminering”, och stämde arbetsgivaren, vilket Universitetsläraren skrev om i nr 7/2014.

– Målet visar hur viktigt det är att vara noggrann när man tillämpar positiv särbehandling. Det är en legitimitetsfråga för jämställdhetsarbetet. Även om syftet är gott så måste man balansera intresset av att stödja det underrepresenterade könet som grupp mot intresset för den enskilde att inte bli diskriminerad, säger Marie Nordström.

Björn Forsberg
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023