Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Strid i EU om forskares rättigheter

För att locka och behålla kompetens ska EU enas om rättigheter för studenter och forskare som kommer från länder utanför Europa. Men förslaget riskerar att urvattnas av medlemsländerna i ministerrådet.

1 februari, 2015
Universitetsläraren

– EU MÅSTE FÖRSTÅ att vi inte är ett para- dis på jorden utan att vi är utsatta för konkurrens, säger EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) som företräder EU-parlamentet i frågan om det nya direktivet om utomeuropeiska studenters och forskares rättigheter.
Dagen innan förhandlingarna med EU-kommissionen och ministerrådet börjar är hon i Europahuset i Stockholm för att på ett lunchseminarium berätta om sin kamp. För en kamp är just vad förhandlingarna kommer att bli. I flera frågor vill EU-parlamentet utöka rättigheterna i kommissionens liggande förslag medan rådet vill begränsa dem kraftigt.
Det handlar om huruvida man ska ha minst 6, 12 eller 18 månader på sig att söka jobb i EU efter avslutade studier eller forskning, om man har rätt att få svar på ansökningar till lärosäten inom 30, 60 eller 90 dagar, om rättigheter också ska omfatta medföljande familj och om man ska få röra sig fritt i EU.
– En inbjuden doktorand i Sverige som vill gå på ett forskarseminarium i Frankrike kan i dag behöva söka visum, och det kanske inte blir klart förrän konferensen sedan länge är slut, säger Cecilia Wikström.

HON ÄR BESVIKEN på rådets position, och säger att Tyskland är den största bromsklossen.
– På grund av arbetslösheten är det svårt att driva den här frågan även i Sverige, Grekland och Spanien, men har man någon intellektuell redbarhet måste man stå upp för detta. Hur ska vi lösa problemet med den åldrande befolkningen om vi inte välkomnar folk från andra länder? säger Cecilia Wikström.
Inför arbetet med att ta fram EU-parlamentets position reste hon runt och träffade lärosäten och fackförbund i Europa. I Sverige skrev både Saco och SULF i stort sett positiva remissvar på kommissionens förslag för ett par år sedan. Men i övrigt har inte Cecilia Wikström märkt att fackförbund eller lärosäten höjt sina röster för att påverka EU-reglerna i den generösare riktningen.
Robert Andersson, förhandlingschef på SULF, berättar att förbundet på nationell nivå sedan länge drivit frågan om utökade rättigheter för utländska doktorander. Lagen som kom förra året och som möjliggör permanent uppehållstillstånd för doktorander och utökade rättigheter för medföljande familj är en framgång.
I vissa hänseenden rörande doktorander har Sverige därför redan gått längre än kommissionens förslag. Men om regleringarna på EU-nivå kan täppa till andra luckor som finns kan det bli aktuellt för SULF att uppmärksamma direktivet igen.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023