Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 februari, 2015
Universitetsläraren

Tryggare för doktorander
ANDELEN NYA DOKTORANDER som får sin försörjning genom anställning vid lärosätet har ökat sedan 2001. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Jeanette Lindberg, ordförande för SULF:s doktorandförening, SDF, är glad att arbetet för tryggare villkor har gett effekt. Men variationen mellan lärosäten är stor. Jeanette Lindberg tror att variationerna speglar lärosätets förhållningssätt till doktoranden, som antingen ses som någon under utbildning eller någon som utför ett arbete.

– Handelshögskolan i Stockholm har minst andel anställda doktorandnybörjare, medan Chalmers som också är en stiftelse ligger i topp. Chalmers arbete för att internationella stipendier ska gå via universitetet är positivt. Deras resonemang är att alla doktorander ska vara fullvärdiga medlemmar av forskningsmiljön, så då får man anställa dem på lika villkor, säger Jeanette Lindberg.

UKÄ:S RAPPORT VISAR också att antalet doktorander i Sverige har minskat. Den utvecklingen kommer Jeanette Lindberg att hålla ögonen på. – Än så länge ligger det på en rimlig nivå men det är oroande om det fortsätter att minska, säger hon.

KAJSA SKARSGÅRD

Sverige sticker ut i OECD
SVERIGE HAMNAR på åttonde plats sett till andel av BNP som satsas på forskning och eftergymnasial utbildning i länderna som ingår OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Men Sverige och Schweiz sticker ut i toppligan för att en större del av den totala kostnaden går till forskning och inte till utbildning. För att kunna hävda sig i den internationella konkurrensen måste Sverige därför fortsätta att satsa på utbildningen parallellt med forskningen, menar universitetskansler Harriet Wallberg. Rapporten visar att kvinnor har högre utbildningsnivå än män i de flesta OECD-länder. I de nordiska länderna är könsskillnaderna stora. 41 procent av Sveriges kvinnor, men bara 30 procent av männen, hade minst två års eftergymnasial utbildning år 2012. I Sverige har andelen unga med högskoleutbildning stått stilla på 34 procent sedan 2009. I de flesta andra OECD-länder har andelen stadigt ökat, och genomsnittet ligger på 30 procent.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023