Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Moocar kan öppna för nya aktörer

Digitaliseringen av undervisningen leder till genomgripande förändringar för USA:s högre utbildning och att en rad nya aktörer tar sig in på marknaden. Stora förändringar väntar också i Sverige. Det visar en rapport från forskningsinstitutet Ratio.

1 februari, 2015
Universitetsläraren

RAPPORTEN UNDERSTRYKER ATT digitalise- ringen av högre utbildning kan få mycket stora konsekvenser. Resultaten visar att onlineutbildning inte bara kan ge billigare utbildning utan också gör det möjligt att utveckla affärsmodeller och en annorlunda pedagogik vilket skapar öppningar för nya typer av lärosäten.
– I Sverige har man mest diskuterat för och emot moocar. Då har man missat väldigt mycket vad det handlar om, nämligen att digitaliseringen skapar helt nya möjligheter, helt nya sätt att undervisa och nya sätt att skapa värde för studenterna, säger Christian Sandström, docent vid Chalmers tekniska högskola och forskningsinstitutet Ratio och en av författarna till rapporten "Mer än bara MOOC:s – hur onlineutbildning påverkar den amerikanska universitetssektorn".
Huvuddelen i rapporten är en studie av nya aktörer på den amerikanska utbildningsmarknaden.
– En viktig del är det vi kallar unbundling, det vill säga separation av olika delar av en verksamhet, säger Christian Sandström.
Traditionella universitet har en organisation som omfattar alla delar av verksamheten, man har egna lärare som också forskar, administration och campus med bibliotek och andra funktioner.
– Nu ser vi ökad specialisering, till exempel att nya lärosäten har en supportfunktion där personer som inte är lärare sköter kontakterna med studenterna och ringer och frågar hur det går med studierna, sådant som jag inte hinner när jag är kursansvarig.
De nya lärosätena behöver inte bära stora fasta kostnader utan hyr eller köper olika funktioner bara när de behöver dem.
– Den här unbundlingprocessen, som sker i alla branscher som digitaliseras, minskar med automatik inträdesbarriärerna för nya aktörer.
De lärosäten som har studerats i rapporten har olika sätt att utnyttja digitaliseringen.

SOUTHERN NEW HAMPSHIRE University, SNHU, har undervisning företrädesvis online med flippad klassrumspedagogik och erbjuder sina studenter personliga rådgivare, både under utbildningen och efter examen. I stället för att anställda lärare skapar sina egna kurser utvecklar inhyrda ämnesexperter kurser som kan användas av flera olika lärare.
Som flera av de nya aktörerna har SNHU relativt få fast anställda och ett stort antal affilierade lärare och experter. I SNHU:s fall 130 anställda och 987 affilierade lärare.
Andra aktörer, som Apollo Group, erbjuder individualiserade studieplaner och större integration med arbetsmarknaden.
Christian Sandström menar att digitaliseringen frigör resurser och att man måste välja hur de ska användas, till exempel för att skapa billiga kurser eller att skapa hög kvalitet.
Så har The Minerva Project, som startades hösten 2014, affärsidén att konkurrera med Ivy League-universiteten. Man har undervisning primärt via moocar och fokuserar på aktivt deltagande, kritiskt tänkande och kommunikation. Studenterna erbjuds personligt stöd och rådgivning. Forskare och lärare kontrakteras periodvis vid behov.

I RAPPORTEN HÄVDAR MAN att rätt använd innebär digitaliseringen stora möjligheter att förbättra den svenska högre utbildningen, med lägre kostnader, högre kvalitet och också bättre matchning mot arbetsmarknaden.
Frågan är om det också finns öppningar för nya aktörer i Sverige.
– Legalt finns det egentligen inget utrymme, man behöver tillstånd att utfärda examina och man får inte ta betalt för utbildningen, säger Christian Sandström.
– Men på lite sikt behöver det inte vara så. Ofta gör ny teknik det möjligt att skapa saker som man egentligen inte får göra. Ta spelmonopolet, det finns bara på papperet; jag har Betson och Unibet rakt in i min mobil. Det var samma sak med tv-monopolet under 1980-talet när Jan Stenbeck började sända satellit-tv till de svenska hushållen från England.
Christian Sandström tror att i spänningen mellan en nationell lagstiftning och en global utbildningsmarknad kan det hända något.
– Den svenska utbildningen är ju subventionerad men digitalisering leder till lägre priser. Det kan dyka upp aktörer som är jättebilliga men ändå är tillräckligt bra för att konkurrera med vanliga universitet i USA. Och kanske även med svenska universitet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023