Karolinska institutet avskaffar utbildningsbidrag

Karolinska institutet (KI) är sist i raden av statliga lärosäten som avskaffar utbildningsbidraget för att i stället anställa sina doktorander. Nu är det dags att ställa krav på forskningsfinansiärerna så att även postdoktorers villkor förbättras, menar Andreas Nyström, ordförande i Saco-S-föreningen vid KI.

KI:S BESLUT ATT fasa ut utbildningsbidraget till den första juli 2016 för- bättrar också stipendiedoktorandernas ersättning. Den får nämligen inte vara sämre än övriga doktoranders ersättning, enligt KI:s regler. Men till skillnad från de anställda saknar stipendiater fortfarande rätt till allmän sjukpenning, föräldrapenning och pension.
Andreas Nyström tror inte att utfasningen av utbildningsbidraget kommer att leda till en ökning av stipendiedoktorander på KI.
– Våra stipendieproblem finns snarare på postdoktornivå. Jag tycker att Sacoförbunden borde ha en gemensam linje i den frågan och lobba mot anslagsgivarna snarare än mot lärosätena, säger Andreas Nyström.
Precis som restauranger med kollektivavtal kan stoltsera med en "schysta villkor"-märkning i entrén, vill Andreas Nyström att forskningsfinansiärer ska uppmuntras att bli rättvisemärkta. Han berättar att många små finansiärer redan ändrat sina regler så att bidragen går till anställningar i stället för till stipendier, men att flera stora givare har en traditionell syn på forskares arbete.

ROBERT ANDERSSON, förhandlingschef på SULF, bekräftar att det finns ett starkt motstånd i frågan, både bland finansiärer och tunga personer inom akademin som drar nytta av den billiga arbetskraft som stipendiater utgör.
För ett år sedan började SULF och Naturvetarna diskutera möjliga former för ett slags rättvisemärkning av forskningsfinansiering, men än så länge finns inget konkret förslag. Precis som det lokala fackliga arbetet har varit avgörande för avskaffandet av utbildningsbidraget tror Robert Andersson att det är viktigt att få varje lärosäte att självt ställa krav på finansiärerna i stipendiefrågan.
– Men vill man få bukt med det generella problemet får man ge sig på lagstiftningen så att den stänger öppningen för att ge stipendier i stället för lön som försörjning inom utbildning och forskning, säger Robert Andersson.

KAJSA SKARSGÅRD


Kategorier: Arkiv