Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Handbok visar vägen i upphovsrättslig snårskog

Upphovsrätten är snårig, full av gråzoner och förändras hela tiden. Men nu finns Legala handboken 2.0 som reder ut hur det ligger till.

1 februari, 2015
Universitetsläraren

NÄR DEN FÖRSTA Legala handboken som lanserades av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet våren 2004 släcktes ner 2009 tog författarna initiativ till en ny upplaga.
Med stöd från Internetfonden kunde man hösten 2014 lansera en ny mer omfattande digital version av Legala handboken, www.legalahandboken.se. Margareta Hellström, IKT-pedagogisk rådgivare och konsult vid KTH har tillsammans med juristerna Christine Kirchberger och Katarina Renman Claesson vid Stockholms universitet skapat innehållet i Legala handboken 2.0.
– Universitetslärares rätt till sitt undervisningsmaterial har blivit så politiskt infekterad och parterna har så olika syn. Därför är det viktigt att Legala handboken försöker vara opartisk och tala om fakta, säger hon.
Sajten vänder sig till både universitetslärare, rektorer, administratörer och andra. Margareta Hellström menar att för de allra flesta lärare är det positivt att synas på nätet. Men det är viktigt att känna till sin upphovsrätt och veta hur man får använda det som andra skapat och har rätt till. Det finns en okunskap på alla nivåer på lärosätena så behovet av vägledning är stort.
– Legala handboken har svaret på över 200 frågor, och hittar man inte ett svar kan man ställa en fråga till oss via vår Facebooksida så försöker vi besvara den, säger Margareta Hellström.

HÄR ÄR NÅGRA exempel på frågor som Legala handboken reder ut.
Filmade föreläsningar har delad upphovsrätt. Även om läraren och forskaren har ett lärarundantag har inte övrig personal något motsvarande. Så om arbetsgivaren har beordrat teknisk personal att göra en inspelning så har lärosätet rättigheter till produktionen.
– Men det innebär inte att universitetet får visa inspelningen utan att läraren godkänner det. Läraren har ju fortfarande upphovsrätt till sin föreläsning. I gengäld kan inte läraren lägga upp föreläsningen på en egen sajt, eller sälja den på dvd, utan tillstånd från universitetet.
Och i förhållande till studenter behöver lärare veta begränsningarna.
– Studentarbeten är studentens egen- dom. Om man vill använda dem ska man fråga och gärna skriva i ett mejl eller något sådant som visar att det finns en överenskommelse, om det skulle uppstå en diskussion.

NUMERA ÄR DET möjligt att legalt använda material från nätet.
– Ett nytt kopieringsavtal med Bonus Copyright Access gör det möjligt för lärare att använda copyrightskyddat material även digitalt. Men det är ganska okänt att den så kallade 15–15-regeln gäller även digitalt material. Den innebär att man bara kan ta motsvarande 15 A4-sidor per år från samma källa. Och du kan bara använda dem bakom ett personligt lösenordsskydd, som inom väggarna för en lärplattform och inte fritt på nätet på exempelvis en kurshemsida. En lärare får använda material från Youtube med vissa begränsningar.
– Enligt ett nytt EU-domslut räknas det som länkning att bädda in en film från Youtube på en blogg eller en öppen kurshemsida eftersom man inte visar den för en ny publik, man har bara pekat på den och hemsidans besökare kunde lika gärna ha sett filmen direkt på Youtube.
Men däremot är det inte okej att visa samma film i klassrummet, då måste man kolla om den är licensierad enligt Creative Commons, annars krävs det tillstånd från upphovsmannen.
– Upphovsrätten är en hel snårskog. Det är därför Legala handboken 2.0 är så omfattande. På de flesta frågorna går det inte att ge ett rakt svar, utan det beror på situationen. Därför behövs den här vägledningen, säger Margareta Hellström.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023