Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF notiser

• SULF-sektioner vill lyfta fram god handledning • Fackliga ledare diskuterade jämställdhet och integration • Universitetsläraren startar nyhetsbrev under våren

1 januari, 2015
Universitetsläraren

SULF-sektioner vill lyfta fram god handledning Doktoranders arbetssituation är det område som SULF:s doktorandförening, SDF, främst kommer att fokusera på under 2015. Redan nu startar SDF ett gemensamt projekt med SULF:s professorsförening, SPF, som ska lyfta frågor om att handleda och att bli handledd. – Handledningen är central i forskarutbildningen och tillsammans med SPF vill vi lyfta den goda handledningen, säger SDF:s ordförande Jeanette Lindberg. Även fjolårets fråga, stipendiefinansiering, finns kvar på doktorandsektionens agenda. – Vi kommer att fortsätta arbeta för att alla doktorander ska ha anställning. Vi kommer också att se över problematik som finns för industridoktorander. Den 22 maj håller SDF en kontaktdag för sina medlemmar, temat då blir diskriminering. Under året satsar SDF även på medlemsrekrytering och att göra SULF mer attraktivt för doktorander. SULF:s professorers förening ska under året jobba för att stärka opinionsbildningen kring professorers roll och villkor. Under våren kommer en enkät att gå ut till medlemmarna. SPF kommer också att ta närmare kontakter med systerorganisationer i Europa. – Vi vill få en bild av hur professorsrollen har förändrats, men också se om vi kan göra en samlad opinionsbildning på europeisk nivå, säger SPF:s ordförande Mats Benner. SULF:s universitetsadjunkters förening, SUAF, satsar i vår på en workshop om universitetslärarnas villkor, den 23–24 april i Kristianstad. SUAF kommer också att jobba särskilt med frågor om arbetstid, arbetsmiljö och relationen mellan medarbetare och chef. Fackliga ledare diskuterade jämställdhet och integration Man kan lugnt konstatera att det finns otroligt mycket kvar att göra. Vi måste ligga på stenhårt så att det görs kartläggningar i samband med lönerevisionerna. SULF arbetar också för att det ska bli fler kvinnliga professorer och då kommer en del av löneskillnaderna förbättras, säger SULF:s förbundsordförande Mats Ericson. Det andra temat var integration. Efter konferensen gjorde Saco, LO och TCO ett gemensamt uttalande om den moraliska plikten att ta emot flyktingar och med krav på att integrationsfrågorna görs till en central del av arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Mats Ericson ser det som ett betydande steg framåt att de olika fackliga centralorganisationerna har börjat diskutera hur de tillsammans ska bemöta viktiga samhällsfrågor. – SULF-medlemmarna jobbar med utbildning som är en av de viktigaste faktorerna för att få tillträde till arbetsmarknaden, många medlemmar kommer utifrån Sverige och forskning är en internationell verksamhet. Vi måste fundera på vad SULF kan bidra med för att främja integrationen, eller etableringen som vissa hellre kallar det, säger Mats Ericson. Universitetsläraren startar nyhetsbrev under våren Under det kommande året händer mycket med Universitetsläraren. Som vi tidigare berättat kommer tidningen att byta grafisk form, och i samband med det börjar tidningen även ge ut ett digitalt nyhetsbrev, som ska skickas ut via e-post. – Med nyhetsbrevet kan vi nå ut med nyheter snabbare än vi har möjlighet till i dag. Papperstidningen kommer att innehålla mer av fördjupning och längre artiklar, och den kommer nu ut med längre mellanrum, säger Anders Jinneklint, Universitetslärarens chefredaktör. Alla SULF-medlemmar som har en korrekt e-postadress i medlemsregistret kommer automatiskt att få det första nyhetsbrevet. Det kommer också att finnas möjlighet att anmäla sig som prenumerant när det börjar närma sig utgivningsstart. – Universitetsläraren firar faktiskt 30-årsjubileum i år och det är roligt att kunna göra det med så stora och spännande förändringar, säger Anders Jinneklint.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023