Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Stora förändringar väntar för tjänstepensionerna

Förhandlingarna om nytt avtal för tjänstepensionerna i statlig sektor fortskrider. Målet är att det nya avtalet ska träda i kraft vid halvårsskiftet 2015. Det gamla avtalet, som är både avgifts- och förmånsbestämt, ska ersättas med ett helt avgiftsbestämt avtal.

1 januari, 2015
Universitetsläraren

I samband med avtalsrörelsen hösten 2013 enades Arbetsgivarverket och Saco-S tillsammans med Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, och Seko om ett gemensamt arbete med inriktning mot ett avgiftsbestämt pensionsavtal för personer födda 1987 eller senare. – Vi har hållit på under hela 2014 och diskuterat frågorna med Arbetsgivarverket tillsammans med OFR och Seko, säger Anna Odhner, pensionsförhandlare på Saco. Det avtal om tjänstepension som finns i dag, PA03, är ett blandsystem bestående av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda delar. Arbetsgivaren sätter löpande in motsvarande 4,5 procent av lönen på en pensionsförsäkring för arbetstagaren, det är en form av sparande. – När du går i pension finns det ett sparat kapital att fördela som tjänstepension. För dem med inkomster över 7,5 basbelopp, cirka 36 000 kronor i månaden, har man idag en förmånsbestämd del av pensionen för inkomster över tak. – Det innebär att man får en viss andel av de sista årens lön i pension, beroende på hur länge man arbetat i sektorn och det utgör snarare en utfästelse från arbetsgivaren, säger Anna Odhner. Att den här övergången från ett blandsystem till ett helt avgiftsbaserat system skulle komma var ingen överraskning. Staten är sist ut, övriga stora avtalsområden har redan gått över till ett avgiftsbaserat system och det allmänna pensionssystemet beror också på individens livsinkomst. Avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensioner är två helt skilda system, som båda har fördelar och nackdelar. Med avgiftsbestämt system spelar den inkomst du haft under hela yrkeslivet roll för hur stor pensionen blir. Det ligger ett risktagande på arbetstagaren, hur stor pensionen blir beror på hur bra ekonomin och börsen går och hur väl kapitalet förvaltas. – Med ett avgiftsbaserat system har de individer som gör en tidig lönekarriär och kommer över brytpunkten tidigt ett långt intjänande och därmed större chans att få en bra pension. – Det avgiftsbestämda systemet har färre inlåsningseffekter vilket gör det betydligt enklare att, utifrån pensionen, byta sektor från till exempel statlig till privat sektor, säger Anna Odhner. Fördelen med den förmånsbestämda delen är att det är lättare att förutsäga hur pensionen blir och att det är arbetsgivaren som tar risken. Och för den som gör sen karriär är ett förmånsbestämt system bättre. Det gäller ju för många av SULF:s medlemmar som ofta har en ganska långsam karriär med doktorandperiod och många år på olika tidsbegränsade anställningar innan karriären kanske avslutas med en välbetald professorstjänst. Hur utfallet i det kommande avtalet blir beror bland annat på vad avgiftsnivåerna slutligen kommer att landa på. Hur förhandlingarna kommer att gå är för tidigt att uttala sig om och många stora frågor återstår att lösa. Tidsplanen var att förhandlingarna skulle varit klara vid årsskiftet, så blev det inte. Om och när ett nytt avtal kan träda i kraft får tiden utvisa. PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023