Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Skatteverket vägrar ändra praxis för uppehållstillstånd

Doktoranden Jones Oforis medföljande hustru Grace har i kammarrätten fått rätt att bli folkbokförd i Sverige från månaden hon anlände. Skatteverket hävdade att eftersom hustruns uppehållstillstånd var kortare än ett år skulle hon inte folkbokföras. Men trots domen i kammarrätten kommer inte Skatteverket att ändra sina rutiner.

1 januari, 2015
Universitetsläraren

Jones Ofori är från Ghana och doktorerar vid Lunds universitets Diabetescentrum. Han kom till Sverige våren 2011 för studier på masternivå, började forskarstudierna sommaren 2013 och hans fru Grace flyttade hit i november 2013. Problemen började när Grace Ofori skulle folkbokföras. – Jag hade uppehållstillstånd till sommaren 2014 så min fru fick bara uppehållstillstånd i tio månader. Och eftersom hon inte hade uppehållstillstånd i ett år blev hon inte folkbokförd, berättar Jones Ofori. – Eftersom vi skulle stanna i Sverige och jag skulle doktorera förklarade jag för passkontoret att jag bara får uppehållstillstånd för ett år i taget men att jag kommer att stanna i Sverige i fyra år tills mina studier är klara. Men det hjälpte inte, Skatteverket nekade folkbokföring och Förvaltningsrätten i Malmö avslog överklagan. – Då kontaktade jag Robert Andersson, (bilden) på SULF, och förklarade vår situation. Han hjälpte oss att överklaga till Kammarrätten i Göteborg, säger Jones Ofori. Kammarrätten biföll överklagan och beslutade att Grace Ofori ska folkbokföras från 20 november 2013. Kammarrätten bedömer att det saknas anledning att tro att paret inte kommer att vistas i Sverige under minst den tid som motsvarar Jones Oforis doktorandutbildning, det vill säga fyra år. Till saken hör att utan att vara folkbokförd får man inget personnummer och utan personnummer är det stora svårigheter att klara sig i det svenska samhället. Enkla saker som att öppna bankkonto, registrera en bil eller få sjukvård blir besvärliga. Pia Nordung, rättslig expert på Skatteverket, kommenterar ärendet. – Den här domen ändrar inte Skatteverkets praxis, utan vi ser det som ett avgörande för den enskilda personen. Vi har andra domar som går i en annan riktning, av den anledningen kommer vi inte att ändra vår praxis på grund av denna dom, säger hon. Hon menar att de andra kammarrättsdomarna visar att det krävs ett uppehållstillstånd som är giltigt i ett år för att bli folkbokförd för de som kommer från länder utanför EES-området. SULF:s förhandlingschef Robert Andersson är upprörd över Skatteverkets inställning. – Jag tycker att Skatteverket har helt fel och att det är anmärkningsvärt att de inte tänker ändra sin praxis på grund av den här domen. Uppenbarligen förstår de inte hur forskarutbildningen fungerar. Han anser att rimligen borde Skatteverket ändra rutinerna eller söka prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen för att få frågan avgjord. – De andra domar som Skatteverket hänvisar till handlar inte om doktorander, påpekar Robert Andersson. Han menar att doktorander är specialfall och att man således inte kan dra slutsatser från avgöranden gällande personer som befinner sig i en helt annan situation och som har en betydligt svagare relation till Sverige. – Doktorander har en långvarig relation till sitt lärosäte, och precis som kammarrätten säger i sin dom, och i ett tidigare avgörande, saknas det skäl att tro annat än att de kommer att stanna minst under den tid utbildningen varar, i fyra år. Han påpekar att förutom att det drabbar den enskilde doktoranden är det slöseri med resurser, både hos Skatteverket och hos domstolarna, att varje enskilt fall ska drivas till rättegång. – Vi kommer inte att ge upp innan frågan är löst och uppmanar alla medlemmar som hamnar i den här situationen att komma till oss så vi får företräda dem. Till sist kanske Skatteverket tar intryck och ändrar sin praxis. Vi får också överväga andra vägar, som att skriva till Skatteverket och be om ett möte för att reda ut det hela. – Vi hade tidigare en liknande problematik gällande socialförsäkringsförmåner för doktorander som vi till sist, efter ett antal domstolsavgöranden, löste genom kontakter med Försäkringskassan. Det gäller helt enkelt att få myndigheterna att förstå hur forskarutbildningen fungerar. Dessbättre verkar domstolarna inse det betydligt bättre än berörda myndigheter och det ger hopp om att detta ska få en bra upplösning till sist, avslutar Robert Andersson. PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023