Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Linköpingsforskare vägrar ge efter för dödshot

När forskarna Peter Hedström och Tim Müller publicerade en artikel på DN Debatt om sverigedemokratiska väljares främlingsfientlighet fick de motta dödshot via mejl. – Det var fruktansvärt, men det betyder inte att jag ger efter för hotet, det är vår skyldighet att publicera forskningsresultat, säger Tim Müller.

1 januari, 2015
Universitetsläraren

Professor Peter Hedström och forskaren Tim Müller redovisade i debattartikeln forskningsresultat som visar att sverigedemokrater skiljer ut sig som klart mera främlingsfientliga än andra väljare. Debattartikeln ledde till omedelbara reaktioner från personer som inte uppskattade forskningsresultatet. – Vi fick massor med väldigt aggressiva e-postmeddelanden från anhängare till Sverigedemokraterna plus ett uttalat mordhot mot oss, som upprepades, säger Peter Hedström, professor vid institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet. Formuleringarna i dödshoten hade innebörden att de två forskarna är parasiter som stjäl pengar från skattebetalarna och att de borde hålla tyst om de vill fortsätta att njuta av sina liv. – Reaktionen hos de delar av SD-anhängarna som hörde av sig till oss bekräftade den bild vi fått av dem – avsaknad av tolerans mot andra och respekt för andras åsikter, säger Peter Hedström. Mot Tim Müller riktades hot också på grund av hans tyska namn. – Jag fick ett mejl med innebörden att eftersom jag är tysk är jag nazist och att jag därför borde lämna landet, vilket är ganska ironiskt. Också på nätet förekom mer eller mindre förtäckta hot. – På en del högerbloggar på nätet diskuterades de här sakerna, där lade de ut våra bilder som de tagit från universitetets webb och diskuterade var vi bodde, säger Tim Müller. Forskarna fick också arga telefonsamtal. – Någon dam ringde och ansåg att Sverigedemokraterna blivit de nya judarna som förföljdes av alla. De verkar leva i en märklig värld och tillskriver motståndaren konspiratoriska avsikter, en del trodde att jag bara hittat på alla data och att jag är ute efter dem, säger Peter Hedström. Båda forskarna hade väntat sig negativa reaktioner men inte dödshot. – Nej, jag hade räknat med att det skulle bli en negativ reaktion, men inte alls räknat med något hot mot livet. Och inte den här enormt emotionellt laddade, icke-intellektuella reaktionen, och det hat som kom till uttryck, säger Peter Hedström. – Vi var beredda på att det skulle bli negativa reaktioner men att vi skulle få dödshot var chockerande, säger Tim Müller. De upplevde hoten som mycket obehagliga. – Personligen kändes det väldigt otrevligt och det var även skrämmande för familjen. Plus att som akademiker och intellektuell uppleva att folk, i stället för att engagera sig i ett rationellt samtal, försöker skrämma en motståndare till tystnad är ju väldigt otrevligt, säger Peter Hedström. – Det var fruktansvärt, man vill skrämma oss. Men det betyder inte att jag ger efter för hotet, det är vår skyldighet att publicera forskningsresultat, säger Tim Müller. Inte heller Peter Hedström tänker sluta med sin forskning. – Jag känner som intellektuell ansvar att inte vika mig, säger han. Linköpings universitet tog hoten på allvar och gjorde omedelbart en polisanmälan och höjde säkerheten på campus. Universitetets säkerhetsavdelning försökte hitta den som hade skickat dödshoten men denne hade sett till att mejlen inte gick att spåra. Universitetets rektor Helen Dannetun kommenterar händelsen: – Jag blev väldigt upprörd över hoten. Det står ju tydligt i högskolelagen att det är vår uppgift att dela med oss av vår kunskap och verka för att våra forskningsresultat kommer till nytta. Det är en självklarhet och jag blev riktigt upprörd över att forskarna hotades när de utförde sitt arbete, säger hon. PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023