Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lagändring ska underlätta för doktorander att få stanna

Doktoranden Eric-Oluf Svee har varit i Sverige tio år men har inte kunnat få permanent uppehållstillstånd eftersom han är just doktorand. Lagen ändrades i somras men tillämpningen är förvirrande, menar Svee. – Det är ett idiotiskt system som gör mig mycket arg, säger han.

1 januari, 2015
Universitetsläraren

Eric-Oluf Svee är amerikansk medborgare och kom till Sverige i augusti 2005 för att ta en master i Interactive System Engineering vid KTH. Han tog sin mastersexamen i november 2007, därefter jobbade han som researcher på Swedish Institute of Computer Science och som forskningsingenjör vid Stockholms universitet. 2010 fick han en doktorandtjänst på Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Problemet var att när han blev doktorand förlorade han möjligheten att inom överskådlig tid få permanent uppehållstillstånd. För det krävdes fyra års arbete i landet, Erik-Oluf Svee hade jobbat i Sverige i tre år och sju månader. – När jag började doktorandtjänsten förlorade jag all tid jag samlat på mig för att få permanent uppehållstillstånd. Jag anlitade en advokat och försökte driva frågan, men fick beskedet att nej, du är en student som arbetar och inte en arbetare som studerar. Som doktorand fick han i stället ansöka om uppehållstillstånd varje år. Och doktorandstudier var lika lite kvalificerande för permanent uppehållstillstånd som andra studier. Han är inte ensam om att ha problem med Migrationsverket utan hänvisar till Facebookgruppen Equality for foreign PhDs in Sweden. Där kan man läsa många berättelser från doktorander som har stora problem med svenska myndigheter. – Jag har arbetat under åtta av de tio år jag bott här i Sverige, den mesta tiden för svenska staten, och ändå inte kunnat få permanent uppehållstillstånd. Det är ett idiotiskt system som gör mig mycket, mycket, arg. Men första juli i fjol ändrades lagen så att uppehållstillstånd för fyra års doktorandstudier under de senaste sju åren ska kvalificera till permanent uppehållstillstånd för doktorander från länder utanför EU och EEC, på samma sätt som annat arbete. – Lagen ändrades men det är fortfarande väldigt förvirrande, implementeringen har inte gått bra, den har varit rörig och inte på något sätt konsekvent och tydlig. Eric-Oluf Svee lämnade i början avdecember i fjol in en ansökan om permanent uppehållstillstånd, men den är inte behandlad ännu. – Det är sådana problem med alla flyktingar som kommer nu så väntetiden är tio månader, säger han. De nya bestämmelserna gäller retroaktivt och man kan lägga ihop uppehållstillstånd för arbete med uppehållstillstånd för doktorandstudier. – Då får man tillgodoräkna sig om man till exempel haft tre år som doktorand och ett års uppehållstillstånd för arbete och slå ihop det. Och det är samma tidsperiod, fyra års uppehållstillstånd under sju år, som gäller i båda fallen. Grundtanken är att man nu likställer doktorandstudier med en anställning, säger Charlotte Rydberg, expert på Migrationsverket. Däremot kan man inte slå samman uppehållstillstånd för studier på grundoch avancerad nivå med uppehållstillstånd för doktorandstudier. Mycket enkel matematik ger vid handen att Eric-Oluf Svee med god marginal borde kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Ändå har han inte fått något. Hur hänger det ihop? – För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd måste man ansöka om det och betala ansökningsavgift och i det här fallet har vi inte fått en ansökan som vi kunnat behandla förrän i december 2014, säger Charlotte Rydberg. Huruvida Eric-Oluf Svees ansökan kommer att bifallas kan inte Charlotte Rydberg uttala sig om. Det kan ju finnas andra omständigheter i enskilda ärenden, påpekar hon. Bestämmelserna innebär att en doktorand kan vistas utomlands under perioder och ändå få permanent uppehållstillstånd i Sverige. – Som vi ser det är det ganska naturligt för en doktorand att under vissa perioder vara här i Sverige några år och sedan forska någon annanstans och därefter komma tillbaka hit, säger Charlotte Rydberg. Cirka 40 procent av doktoranderna i Sverige är internationella. Strax under tusen doktorander per år kommer från länder utanför Europa och måste ansöka om uppehållstillstånd. Hur många av dem som får permanent uppehållstillstånd är okänt, bestämmelsen är så ny att det inte finns någon statistik ännu. PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023