Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Fyra röster om Ikea-samarbetet

1. Vad betyder samarbetet mellan Linnéuniversitetet och Ikea/Kampradstiftelsen för din forskning/ditt jobb? 2. Hur förhåller du dig till principen om akademisk frihet?

1 januari, 2015
Universitetsläraren

Saara Taalas (bilden), innehavare av universitetets Ikeaprofessur, som är inriktad på livet hemma. 1. – Det är viktigt i ett långsiktigt perspektiv för möjligheten att samarbeta i utvecklingen av utbildning, forskningsprojekt och nya sätt att jobba ihop på. Det ger också en viktig möjlighet att delta i en dialog mellan den akademiska forskningen och den företagsforskning och organisationsutveckling som sker inom Ikea. 2. – Det är en viktig princip. Den ses ofta ur det individuella perspektivet, som rätten att välja forskningsämne och att obehindrat kunna följa de etiska forskningsnormerna och traditionerna. Tyvärr diskuteras den inte lika ofta i ett grupperspektiv. Vi försöker underlätta det genom öppenhet, att uppmuntra kritiskt tänkande och genom forskningsfältet engaged scholarship. I vår forskning reflekterar vi över vår samverkan med näringslivet och samhället. Lars Dafnäs, senior sortimentschef på Ikea och adjungerad professor i design vid Linnéuniversitetet. 1. – Jag försöker ständigt hitta talanger som kan bidra, och universitetsvärlden är en utmärkt plats att göra det på. De unga är framtiden vi måste vara lyhörd mot. Den nya masterutbildningen, där vi låter tekniker, ekonomer och designer jobba tillsammans i skarpa projekt, testade vi fram genom sommarkurser. Många idéer och produkter har kommit fram, varav en du snart kommer att kunna köpa. 2. – Den akademiska världen bygger på den och det är viktigt att den offentliga forskningen inte styrs av ekonomiska vinningar för då kan man inte bedriva grundforskning på ett bra sätt. Doktoranderna och professorn i The Bridge kanske träffar oss för att få kunskap, men annars är vi inte alls inblandade i deras projekt. När vi som företag ger uppdragsforskning är det något helt annat. Josefin Nilsson, doktorand som forskar på trämaterialets egenskaper. Tjänsten är finansierad av Ikea genom samarbetet The Bridge. 1. – Det betyder mycket att få jobba med frågor som är på riktigt intressanta för industrin, att det är tillämpad forskning. Jag får mycket uppbackning från företaget, blir insläppt och får se saker som jag annars kanske inte hade fått, får tillgång till utrustning och material och får vara framme i spetsen där det verkligen händer. När två världar möts uppstår också nya saker. 2. – Min akademiska frihet får man inte tumma på. Jag är i uppstartsfasen och det vi pratar om är att jag måste ta ett helhetsgrepp på vad som är intressant forskningsmässigt och inte bara intressant för Ikea. Ikea kan lägga på en värdering om forskningen är tillämplig eller ekonomiskt intressant, men mina forskningsresultat är oberoende. Linda Askenäs, lektor som leder forskningsprojektet ”Förbättrad hälsa för Smålands äldre med hjärtsvikt” som fick fyra miljoner av Kampradstiftelsen 2013. 1. – Mycket. Projektet har kunnat arbeta mer innovativt och förutsättningslöst. Det har gett oss möjlighet att få ihop forskare, läkare, sjuksköterskor och patienter med närstående för att utveckla stödsystem för personer med hjärtsvikt. Nu har vi tagit fram ett tydligt koncept som vi söker ytterligare medel för, för att kunna pröva kliniskt. 2. – Vi har själva definierat projektet och varit väldigt fria att göra det vi har sagt utifrån planen. Jag kan inte säga att planen har påverkats av Ikea, utan mer av inställningen att Kampradstiftelsen vill ha något som kan komma till nytta inom två år för de äldre i Småland och då måste vi ha med praktiken från början. Det är häftigt att kunna göra mer hands-on-forskning och arbeta tvärvetenskapligt. KAJSA SKARSGÅRD

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023