Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Chalmers skapar bättre villkor

Forskarna på Chalmers ska få betydligt större andel fast finansiering. Några av syftena är att rekrytera bättre forskare och lärare, stimulera till förändring och skapa nydanande forskning.

1 januari, 2015
Universitetsläraren
Mats Viberg.

Chalmers tekniska högskola har beslutat att alla tillsvidareanställda forskare och lärare i framtiden ska garanteras att få minst 75 procent av sin lön från högskolan. Nu har en lärare/forskare på Chalmers en basfinansiering på cirka tio procent, resten av lönen måste hen dra in genom till exempel externa anslag. – Vi kommer att ha kvar en prestationsbaserad tilldelning men inte så stark som idag. Det är för att möjliggöra en dynamik, så att inte Chalmers om tio år ser exakt likadant ut som idag, säger prorektor Mats Viberg. Grundutbildningen kommer också att till viss del ingå i basfinansieringen. Det innebär också att alla på Chalmers i princip ska delta i alla verksamhetsgrenar, det vill säga forskning, undervisning och nyttiggörande. Genom de här förändringarna vill Chalmers uppnå en rad förbättringar. Ett syfte är att få bättre kontakt mellan forskning och utbildning och nyttiggörande och att balansera Chalmers mellan institutionerna. – Vi har vissa miljöer som är väldigt forskningstunga och knappt har någon utbildning och andra som är tvärtom, det vill vi jämna ut lite grann. Ett av syftena är att få mer attraktiva tjänster och därmed rekrytera bättre forskare och lärare. – Vi vill stimulera till förändring och nydanande forskning. Om man har en trygghet i sin anställning räknar vi med att man får bättre förutsättningar att ta större risker och vara lite mer vågad i sin forskning. En konsekvens av att Chalmers i fortsättningen ska kunna garantera att betala forskarnas och lärarnas löner till 75 procent är att man inte kan bli fler inom fakulteten, för då kommer finansieringsgraden att gå ned och villkoren för de anställda att bli sämre. Antalet forskarassistenter är tänkt att minska, men de ska i gengäld få bättre villkor. – Vi vill att forskarassistenterna blir färre och får mer resurser och att de flesta ska ha en egen doktorand för att få bättre möjligheter att meritera sig. Avsikten är också att ge forskarassistenterna tydligare karriärmöjligheter. – Vi vill kunna säga redan från början att om de når en viss nivå ska de kunna garanteras en fast tjänst. Beslut om forskarassistenterna ska högskolan ta under våren. Alla förändringar kommer ta tid att genomföra. – Vi vill egentligen göra förändringarna 1 januari 2016. Men sedan tar det upp till sex år innan det är fullt genomfört. Det kommer att vara övergångsregler under den tiden, säger Mats Viberg. PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023