Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Önskelista för högskolan

ledare av Lars-Åke Lööv

13 december, 2014
Universitetsläraren

Julen är önskningarnas stora högtid. Redan skissas det på diverse önskelistor till tomten eller till släkt och vänner. Varför skulle inte tomten – i form av olika aktörer på den utbildnings- och forskningspolitisk arenan – uppfylla en högskolepolitisk önskelista om bättre villkor för undervisning och forskning? Vi önskar att alla forskningsfinansiärer inser konsekvenserna av att inte vilja inkludera OH-kostnaderna i sina anslag. Visst kan man, och ska, ifrågasätta innehållet i dessa kostnader, men vissa borde inte vara förhandlingsbara. Det gäller framförallt personalomkostnader. Kostnader för terminalglasögon, arbetsanpassning och omplacering vid sjukdom är några exempel. Att inte vilja betala till dessa viktiga arbetsrelaterade punkter, är i våra ögon att bidra till en dålig arbetsmiljö och försämrade villkor för våra medlemmar. Ett sådant system kan vi inte ha! Vi önskar att regeringen inser det orimliga i att låta anslagen till grundutbildningen vid universitet och högskolor urholkas av att fullt ut applicera principen om ständiga rationaliseringar via pris- och löneomräkningen. Till viss del kan vi naturligtvis göra mycket kring undervisningen effektivare, men själva undervisningen – mötet med studenterna och deras frågor – är det svårt att skära ner på om man vill bibehålla kvalitén. Ett sådant system kan vi inte ha! Vi önskar att samtliga lärosäten vågar börja anställa tillsvidare istället för visstid. En halvering av andelen visstidsanställda under nästa år är en konkret önskan. Nyligen presenterades siffror på hur utvecklingen på arbetsmarknaden i stort går mot ökad andel visstidsanställningar. Femton procent förs fram som en alarmerande siffra. Inom vår sektor är den orimligt mycket högre. Ett sådant system kan vi inte ha! Vi önskar att ingen ska bli sjuk av sitt arbete. Vi måste se till att våra arbetsplatser genomsyras av respekt och omtanke för alla individer och att arbetsbelastningen inte påverkar hälsan negativt. Idag är konkurrensen och jakten efter finansiering stundtals så intensiv att vårt gemensamma mänskliga perspektiv lätt kan gå förlorat. Ett sådant system kan vi inte ha! Vi önskar att regeringen överväger att ge nya direktiv till Arbetsgivarverket avseende de försämringar för framförallt visstidsanställda och doktorander som det nya omställningsavtalet innebär. Att försämra villkor för de som redan har en utsatt position när samtidigt inte alla medel som avsatts för omställningsarbetet tidigare används, känns inte som en bra strategi. Ett sådant system kan vi inte ha! Önskningarna ovan är bara ett axplock av alla de vi som fackförbund inom universitets- och högskolesektorn kan ställa. Samtidigt vet vi att det inte finns en tomte som faktiskt kan påverka högskolesektorn att leverera lösningarna på våra önskningar. Det enda som kan göra skillnad är fortsatt aktivt och målmedvetet fackligt arbete för att göra skillnad. Vi önskar därför att fler blir medlemmar och börjar arbeta aktivt i SULF. Tillsammans skriver vi önskelistan och jobbar som tomte. Sist men inte minst vill vi önska alla våra medlemmar och läsare en riktigt god jul! LARS-ÅKE LÖÖV 2:e vice ordförande i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023