Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

NHV-personal slussas vidare vid nedläggning

Nedläggningen av Nordic School of Public Health, NHV, avslutas vid årsskiftet. Cirka 150 studenter hinner inte ta examen men de flesta doktorander har slussats över till andra lärosäten. Också de flesta i personalen har gått vidare till andra anställningar.

13 december, 2014
Universitetsläraren

När Nordiska Ministerrådet, som är ­huvudman för NHV, beslutade om nedläggning fick högskolan i uppdrag att ta fram en avvecklingsplan med slutdatum 31 december 2014 (se Universitetsläraren nr 12/2013). NHV ligger i Göteborg och hette förut Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.
– Alla strävanden under avvecklingsåret har gällt att examinera så många studenter som möjligt, alternativt att hjälpa dem till andra lärosäten där de kan slutföra sina master- respektive forskarutbildningar, säger Alexandra Krettek som är professor på NHV.
För studenter inom diplomprogrammet i smittskydd/vårdhygien finns i dagsläget ingen möjlighet att slutföra ­utbildningen eftersom någon mot­svarande utbildning inte finns vid något annat lärosäte i ­Norden.
NHV har inte haft någon grundutbildning och inom avancerad nivå är det cirka 150 studenter som inte hinner bli färdiga.
– Vi kommer att hinna examinera ett 50-tal masterstudenter innan årets slut. Normalt examinerar vi cirka 15 per år, studenterna har ansträngt sig och lärarna har gjort en stor arbetsinsats.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023