Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Med sikte på framtiden

Krönika av Mats Ericson

13 december, 2014
Universitetsläraren

Det är viktigt att SULF som den enda fack- och professionsorganisationen för lärare, forskare och doktorander vid universitet och högskolor är väldigt klar och tydlig med vad vi tycker i olika utbildnings- och personalpolitiska frågor. Kanske särskilt viktigt är det när det parlamentariska läget i landet balanseras på en slak lina. SULF:s roll som en kunskapsbärande organisation i högskolefrågor blir därmed central och med det följer även rollen som en viktig lobby­organisation. Det är relativt oproble­matiskt att slå fast att SULF:s medlemmars arbete är en förutsättning för en fortsatt hållbar samhällsutveckling. Den kunskap som kommande generationer får genom högre utbildning kräver en väl fungerande högskola med akademisk frihet och goda villkor för högskolans anställda. För att förverkliga detta är det en rad frågor som vi aktivt måste arbeta med. Universitetets förändrade roll, ökad global tillgänglighet av utbildningar, det höga antalet visstidsanställningar inom högskolan, tydliga karriärvägar, arbetstiden, en bättre arbetsmiljö, ökad jämställdhet i högskolan, forskningsfinansiering, kollegialitet och kollegial styrning är bara några av de för SULF:s medlemmar angelägna vardags­frågorna. Därför är det viktigt att lärares, forskares och doktoranders åsikter om hur högskolan ska utformas tas till vara. SULF:s förbundsstyrelse har under 2014 samlat in ett omfattande material där medlemmarna beskriver hur de tänker sig en framtida högskola. Namnet på detta arbete har varit ”Vision 2030” och alla SULF:s lokalföreningar och professionssektioner har deltagit. Det är imponerande med vilket engagemang som lokalföreningarna, professions­sektionerna och medlemmarna har bidragit med underlag för att styrelsen ska kunna arbeta fram ett styrdokument för SULF:s poli­tiska inriktning de närmaste 15 åren. ­Under våren 2015 förväntas förbundsstyrelsen skicka ut ett förslag till lokalföreningarna och professions­sektionerna. Målsättningen är att doku­mentet behandlas på kongressen i november 2015. I vårt politiska framtidsdokument ska professions-, utbildnings- och forskningspolitiska frågor förenas med villkorsfrågor. Det kommer att bli ett tydligt ställnings­tagande från SULF:s medlemmar om hur flertalet av oss vill utforma framtidens högskola. Att föra en förbunds­politik som utgår ifrån medlemmarnas samlade erfarenheter och tankar om framtidens högskola innebär att förbundet kommer att flytta fram sina positioner ytterligare. Dokumentet kommer att vara vägledande för den politik som SULF framgent driver och tydliggöra våra ställningstaganden för politiker och beslutsfattare, lärosäten och allmänhet. Jag har höga förväntningar på 2015 som ett konstruktivt år där SULF fördjupar demokratin och medlemmarnas röster blir hörda och tydliggjorda. Med utgångspunkt i akademins vardag har SULF siktet inställt på framtidens högskola. Jag önskar er en god jul och ett riktigt ­­gott nytt år!

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023