Bevakar högskolan
Bevakar högskolan
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kulturministern: Strategiarbetet för inkludering fortsätter

13 december, 2014
Universitetsläraren

– Arbetet med en långsiktig strategi för romsk inkludering fortsätter. Målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha lika goda möjligheter i livet som den som är icke-rom.
Det säger den nya kultur- och demokratiministern Alice Bah-Kuhnke (MP) i en kommentar och fortsätter:
– Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med betoning på principen om icke-diskriminering. Regeringen kommer att fortsätta arbetet med de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt.
– Både den mer långsiktiga satsningen på ämneslärarutbildning i romani chib på Skolverkets uppdrag och att förstärka tillgången på lärare i romani chib fortsätter.
Även den inledda satsningen på brobyggare under 2014–2015 ligger fast.
– Vi ser arbetet för att romer ska få bättre möjligheter i Sverige som väldigt viktigt, och att det är av stor vikt att vi jobbar långsiktigt med de här frågorna.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023