Kulturministern: Strategiarbetet för inkludering fortsätter

– Arbetet med en långsiktig strategi för romsk inkludering fortsätter. Målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha lika goda möjligheter i livet som den som är icke-rom.
Det säger den nya kultur- och demokratiministern Alice Bah-Kuhnke (MP) i en kommentar och fortsätter:
– Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med betoning på principen om icke-diskriminering. Regeringen kommer att fortsätta arbetet med de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt.
– Både den mer långsiktiga satsningen på ämneslärarutbildning i romani chib på Skolverkets uppdrag och att förstärka tillgången på lärare i romani chib fortsätter.
Även den inledda satsningen på brobyggare under 2014–2015 ligger fast.
– Vi ser arbetet för att romer ska få bättre möjligheter i Sverige som väldigt viktigt, och att det är av stor vikt att vi jobbar långsiktigt med de här frågorna.


Kategorier: Arkiv