Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kritiken mot utvärderingarna är orättvis

Debattartikel av Arne Engström

13 december, 2014
Universitetsläraren

I en krönika i Universitetsläraren (nr 12/2014) raljerar Johan Modée, Malmö högskola, över Universitetskanslersämbetets nu avslutade kvalitetsutvärdering – ovetenskaplig och internationellt förlöjligad är omdömet. Modées egen verksamhet fick omdömet ”bristande kvalitet” vilket verkar vara den direkta orsaken till hans förargelse. De externa bedömarna kände inte till förutsättningarna för den specifika verksamheten hävdar han och jämför deras verksamhet med katolska kyrkans process mot Galileo Galilei. Det är en rolig läsning, men tyvärr är den djupt orättvis. Låt mig kommentera några punkter i hans kritik av UKÄ:s utvärderingssystem. Jag har varit involverad i utvärderingen som granskare av de självständiga arbetena inom specialpedagogik. Det kan naturligtvis på goda grunder ifrågasättas om en professionsutbildning ska värderas efter examensarbetenas kvalitet. Men alla involverade visste vilka förutsättningar som gällde för utvärderingen. Jag har läst ett 20-tal arbeten och värderat dem efter en särskild mall. Granskningen gjordes mot examensmålen för respektive utbildning. Den särskilda bedömargruppen har inte gjort granskningen, som Modée tycks tro. Det har inte heller funnits någon kontakt mellan granskarna och bedömargruppen. Specialpedagog- och speciallärarprogrammen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå. Examensarbetet omfattar 15 hp och skrivs vanligtvis under en hel termin eftersom studenterna läser på halvtid. Knappt hälften av utbildningarna inom speciallärarprogrammet fick omdömet ”hög kvalitet”, vilket i detta sammanhang betyder godkänd, varken mer eller mindre. De andra fick omdömet ”bristande kvalitet”. Anmärkningsvärt är att ingen av de special­pedagogiska utbildningarna fick om­dömet ”mycket hög kvalitet”! Till saken hör att lärosätena inte har prövats, utan har förlänats dessa utbildningar, enligt principer som bara den dåvarande regeringen och Vår Herre känner till.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023