Internationell oro: Ett hot mot universiteten

På Education Internationals världskonferens för högre utbildning och forskning fanns en oro för att moocar kan utgöra ett hot mot universiteten. I länder med högre utbildning som kostar pengar eller saknar kvalitetssäkring kan moocar slå ut campusundervisning.

SULF:s chefsutredare Karin Åmossa berättar att synen på moocar skiljer sig mycket åt i olika delar av världen.
– För länder där högre utbildning är gratis och där man har bra kvalitetssäkring är moocar ingen stor sak. Det är som i Sverige, vi diskuterar det, vi tycker att det kan vara ett spännande sätt att nå nya studenter eller att använda som ett komplement i undervisningen, säger hon.
Men i andra delar av världen, som till exempel i USA och Afrika, möts vi av ett helt annat perspektiv.
– I USA finns farhågor från fackligt håll att man på vissa universitet ska använda moocar som en quick fix för att reducera kostnader. Online-undervisning får inget statligt stöd i USA och då blir det en kommersialisering eftersom mooc­arna till stor del administreras av privata företag. Så man ser moocar också som ett hot om ökad privatisering.
I Afrika finns det också en oro. I fattiga länder utan kvalitetssäkring av högre utbildning befarar man att moocar kan slå ut lokala universitet.
– Moocar kan bli ett sätt för regeringar att skapa utbildning på papperet utan att ge de resurser som krävs för att studenter ska få en bra utbildning.


Kategorier: Arkiv