Fristående finansiär fyller femtio

En forskningsfinansiär måste vara lyhörd för förändringar i omgivning och omvärld, men det är också viktigt att vara lite lagom lomhörd och inte bara redlöst ställa sig till händelsernas förfogande. Det skulle, enligt Nils-Erik Svensson, vd för Riksbanken Jubileumsfond mellan 1973 och 1992, vara ledstjärnan för stiftelsen vars ändamål är att ”främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning”.

Verksamheten i Riksbankens Jubileumsfond initierades för femtio år sedan, i ett framstegsoptimistiskt 1960-tal.
Under sina fem decennier har stiftelsen etablerats som fristående aktör, numera mån om att inte ses som hjälpgumma till ett underfinansierat forskningssystem.
– Vi försöker särskilja oss från forskningsråden, men har inte lyckats helt, säger Göran Blomqvist, tidigare förbundsdirektör för SULF och sedan 2007 RJ:s vd.
– Och om vi skulle dra in våra treåriga stöd – det som gör oss mest lika forskningsråden – så skulle det bli kris, för forskning och forskare, eftersom bas­finansieringen är så dålig.


Kategorier: Arkiv