Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskare kritiska till publiceringshets

Internationellt finns ett hårt tryck på forskarna att publicera sig i tidskrifter med hög impact. Deltagarna i en workshop med anledning av tidskriften Culture Unbounds femårsjubileum var starkt kritiska mot utvecklingen.

13 december, 2014
Universitetsläraren

Culture Unbound är en tvärvetenskaplig open access e-tidskrift knuten till Linköpings universitet.
– Tanken med att starta den var att täcka in framväxande forskningsfält som inte får plats i etablerade tidskrifter. Vi har fått enormt bra respons, säger redaktören Martin Fredriksson.
Han är till vardags biträdande lektor på Tema kultur och samhälle vid Linköpings universitet och forskar om politiseringen av piratkopiering, framför allt om Piratpartiet.
– En av poängerna med workshopen var att samla personer ur vår redaktionskommitté från olika delar av världen för att se vad som händer med publicering och kunskapsproduktion.
Mycket av diskussionen under workshopen handlade om utblickar mot England, USA och andra länder där arbetsförhållandena har utvecklats på ett sätt som workshopdeltagarna är starkt kritiska mot.
– Där var det bra att få input från länder som England och Australien som en varningsklocka. Där har det blivit en mycket större kommersiell press på forskaren att publicera sig på rätt sätt. I Sverige har vi lite större frihet. Vi får ännu inte ett brev från rektor om vi publi­cerar oss i fel tidskrifter som inte har tillräckligt hög impact.
Man diskuterade arbetsvillkoren i akademin, hur kraven på forskare förändras, och hur forskarens autonomi förändras.
– Yrkesrollen begränsas av den pågående räknehysterin. Den bibliometriska utvecklingen har gjort att fokus hamnat mer på att räkna publiceringar och impactfaktorer och mindre på att faktiskt
kommunicera och vara en del av en ­vetenskaplig diskussion.

Martin Fredriksson menar att det är rimligt att forskare ska hållas ansvariga, men frågan är av vem och för vad.
– Det handlar väl snarast om att vi ska hållas ansvariga för att faktiskt kommunicera med varandra och göra bra forskning. Inte bara att producera något som är mätbart enligt bibliografiska modeller.
Hittade workshopdeltagarna någon alternativ strategi?
– Vi har en publiceringsansvarig på Linköpings universitet som brukar säga ”Don’t chase the model”, alltså följ inte den modell som gäller just nu. Den förändras ju hela tiden. Kanske ska man som forskare inte vara alltför angelägen att anpassa sig till systemen.
Martin Fredriksson tror att vikten av en tidskrifts impactfaktor överdrivs.
– I Sverige är det en liten del av anslaget som baseras på den här typen av bibliografiska mätningar. Jag tror att man från fakulteternas sida överskattar deras betydelse. Det blir också själv­bekräftande, om folk följer modellerna blir de betydelsefulla.
Han uppmanar forskarna att hålla ­huvudet kallt.
– Man ska inte ge sig in i den bibliografiska hysterin, utan producera bra forskning och publicera sig i tidskrifter som man själv läser och som de man vill kommunicera med läser och publicerar sig i.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023