Bevakar högskolan
Bevakar högskolan
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

För ett sundare forskningsklimat

Debattartikel av Martin Högbom, Camilla Svensson och Christian Broberger

13 december, 2014
Universitetsläraren

Forskning har en otrolig potential. Varje dag görs en mängd viktiga och fantastiska arbeten runt om på landets lärosäten, varav bara en bråkdel når ut i de stora kanalerna. Ändå sjunker Sverige i internationella jämförelser som Kungl. Vetenskapsakademiens excellensrapport visat. Betydande medel har satsats på forskning under senare år. Det måste dock ges tid för forskningen att bära frukt och förståelse för att genombrott kan komma på sätt som inte går att förutse. Sveriges unga akademi höll en forskningspolitisk valutfrågning i augusti och var med och arrangerade en agendakonferens om forskningspolitik i november. Vi vill här lyfta områden som vi identifierat som centrala för en framgångsrik forskningspolitik.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 4, 2023