Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Få följer upp åtgärder för likabehandling

26 av 40 lärosäten bryter mot diskrimineringslagen. Det visar Diskrimineringsombudsmannens granskning av lärosätenas likabehandlingsplaner.

13 december, 2014
Universitetsläraren

Bara 14 lärosäten följer lagens krav på att ta fram en uppdaterad likabehandlingsplan varje år. Det framkom när Diskrimineringsombudsmannen, DO, begärde in årets och förra årets planer från 40 lärosäten.
– Att så många högskolor inte fullt ut följer bestämmelserna om aktiva åtgärder visar att det finns en del kvar att göra. Det är viktigt att högskolorna har ett aktivt arbete på det sätt som lagen f­öreskriver, så att alla studenter får tillgång till en högskola fri från diskriminering, säger utredaren Charlotta Lindeberg.
Nästan hälften av lärosätena redovisade inte alls, eller bara delvis, uppföljning av de åtgärder som planerats året innan. Enligt Charlotta Lindeberg såg det ibland ut som att högskolorna följde upp åtgärderna men inte redovisade resul­tatet i likabehandlingsplanen.
– I planen sammanfattas det arbete som högskolorna gör utifrån lagens bestämmelser. Att redovisa uppföljningen är viktigt för att skapa systematik, säger hon.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023