Få följer upp åtgärder för likabehandling

26 av 40 lärosäten bryter mot diskrimineringslagen. Det visar Diskrimineringsombudsmannens granskning av lärosätenas likabehandlingsplaner.

Bara 14 lärosäten följer lagens krav på att ta fram en uppdaterad likabehandlingsplan varje år. Det framkom när Diskrimineringsombudsmannen, DO, begärde in årets och förra årets planer från 40 lärosäten.
– Att så många högskolor inte fullt ut följer bestämmelserna om aktiva åtgärder visar att det finns en del kvar att göra. Det är viktigt att högskolorna har ett aktivt arbete på det sätt som lagen f­öreskriver, så att alla studenter får tillgång till en högskola fri från diskriminering, säger utredaren Charlotta Lindeberg.
Nästan hälften av lärosätena redovisade inte alls, eller bara delvis, uppföljning av de åtgärder som planerats året innan. Enligt Charlotta Lindeberg såg det ibland ut som att högskolorna följde upp åtgärderna men inte redovisade resul­tatet i likabehandlingsplanen.
– I planen sammanfattas det arbete som högskolorna gör utifrån lagens bestämmelser. Att redovisa uppföljningen är viktigt för att skapa systematik, säger hon.


Kategorier: Arkiv