Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debattsvar

Svar till Arne Engström

13 december, 2014
Universitetsläraren

UKÄ:s metod för kvalitetsgranskning drevs igenom med buller och bång av före detta statssekreterare Peter Honeth. Problemen med metoden har uppmärksammats och kritiserats av ENQA, det europeiska samarbetsorganet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Även enskilda experter, både i Sverige och i utlandet, har granskat och helt förkastat denna metod. Min tolkning av situationen är att det finns en vetenskaplig konsensus om att UKÄ:s metod inte bedömer kvalitet i utbildning. Således: mycket väsen för ingenting. Resultatet är i huvudsak ett löjets skimmer över svensk utbildningspolitik, inklusive UKÄ och dess bedömargrupper, ämnesgranskare, etcetera. Detta är kontentan av min krönika, som naturligtvis även kan tolkas som raljerande. I så fall är dess syfte uppnått. I sin kommentar till min krönika tycks Arne Engström emellertid vara ovetande om metodproblemen. Han har granskat examensarbeten och tror sig därvid ha granskat kvalitet i en utbildning. Till denna föreställningsvärld hör kanske även det att Engström tillskriver mig dunkla motiv och insinuerar att jag möjligen skulle kunna ha bristande insikter i UKÄ:s arbetssätt. Såvitt jag kan se är dessa grundlösa spekulationer hans huvudargument mot min krönika.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023