Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ny finansieringsmodell ska stärka KI som toppuniversitet

Som ett led i att höja Karolinska institutets kvalitet på både forskning och utbildning är målsättningen att alla professorer får sin lön betald av lärosätet. Dessutom ska doktoranderna få bättre finansiering och mer resurser. I gengäld minskas antalet professorer och doktorander.

1 december, 2014
Universitetsläraren

BAKGRUNDEN ÄR ETT genomgripande arbete av alla delar av organisationen som genomförts vid framtagandet av rektors styrdokument "Strategi 2018".
– Vi är rankade som topp 50 i världen, men KI vill komma ännu högre upp bland toppuniversiteten i Europa, säger Andreas Nyström, ordförande i Saco-S- föreningen vid KI.
Föreningen har fått ta del av dokumentet och haft möjlighet att lämna synpunkter under arbetet att ta fram den nya strategin.
– Man har från ledningen varit väldigt tydlig med att den ville ha vår input vilket vi tycker är väldigt positivt, säger Andreas Nyström.
Karolinska institutet har deklarerat att det vill spela på en högre nivå internationellt och bland annat få fler forskare i Nobelprisklass. Därför vill KI:s ledning se förbättringar inom en rad områden.
Andreas Nyström menar att lärosätet är en bra bit på väg. KI har till exempel fått en stor del av de topprekryteringar som Vetenskapsrådet utlyst och därigenom värvat internationella toppforskare med goda villkor som kan bygga upp långsiktig forskning.
– Men Karolinska institutet måste bli ännu mer internationellt. KI vill premiera kvalitet framför kvantitet och rekrytera ännu mer på den internationella arenan. Vi kommer att se en stor skillnad med ändrad finansiering av professorslönerna, vilket Saco-S applåderar.

KAROLINSKA INSTITUTET kommer att gå tillbaka till ett system liknande det som gällde tidigare, att lärosätet finansierar professorernas löner och att de inte i varierande utsträckning behöver betala sin egen lön med externa medel.
– Att vi har en trygg och säker finansiering för våra forskargruppsledare gör att de kan satsa på långsiktig forskning på ett helt annat sätt än i dag. Självklart kommer det att finnas krav på motprestationer när det gäller att dra in externa anslag och att delta i undervisningen och dessutom stärka det akademiska ledarskapet.
Man ska också förändra resursfördelningsmodellen så att den mer premierargenomslagsforskning och dessutom stärka det akademiska ledarskapet.
En del av finansieringen av förändringarna sker genom att det ska bli färre professorer. Det formuleras i "Strategi 2018" som färre men bättre resurssatta professorer.
– Som många andra lärosäten har vi mycket stora pensionsavgångar framför oss de närmaste fem till åtta åren. Strategin är att inte återbesätta allt utan vara selektiv vid rekrytering och tillsättning av tjänster. Då finns mycket goda möjligheter att ge stora resurser till professorerna.

TANKEN ÄR ATT när professorerna har en trygg finansiering av sin lön, kommer man ifrån kortsiktigt agerande.
– Det kan bli en lugnare, men mer högpresterande organisation, där forskargruppsledarna inte desperat behöver oroa sig över sin finansiering. Det leder också till att man kan använda externa medel för att finansiera juniora forskare, vilket ju också ger mer långsiktighet.
Karolinska institutet har dessutom en ambition att minska antalet doktorander samtidigt som de antagna doktoranderna ska få större resurser. Dessutom är det tänkt att utbildningsbidrag kommer att försvinna på KI.
– När vi går mot kvalitet istället för kvantitet och inte måste disputera ett visst antal doktorander, så kan mer resurser satsas på att höja kvaliteten i forskarutbildningen till en högre nivå. Att våra doktorander fortsätter hålla en superhög kvalitet är en stor del av vårt varumärke. Självständiga och duktiga doktorander, blivande forskargruppsledare, är den bästa reklamen ett universitet kan göra för sig själv, säger Andreas Nyström.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023