Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Universitetsläraren får ny kostym

Just nu pågår ett arbete med att modernisera och vidareutveckla tidningen Universitetsläraren.

1 oktober, 2014
Universitetsläraren

Tidningen har sett ungefär likadan ut och haft likartad sammansättning av innehåll under många år och en tidning mår bra av en översyn med jämna mellanrum. Därför satsar SULF på att göra en ännu bättre tidning för förbundets medlemmar.

Samtidigt ska tidningen fortsätta att vara tillräckligt angelägen för att locka en bred läsekrets med intresse för den akademiska världen.
I dagens mediesamhälle förväntar sig de fl esta, om inte omedelbar, så åtminstone daglig nyhetsuppdatering. Ett viktigt steg i omgörningen av tidningen blir därför även en digital satsning på nyhetsbrev, frekvent uppdaterad webbplats och sociala medier. Som läsare kan du därmed förvänta dig en snabbare nyhetsförmedling, samtidigt som papperstidningen kommer ut något mer sällan.

Målet är att förändringarna ska genomföras i början av 2015.

Vad tycker du? Vi på redaktionen vill gärna veta vad som är viktigt för dig som läsare. Arbetet är fortfarande i ett relativt tidigt skede och det fi nns möjligheter att påverka.

Har du synpunkter eller frågor kring omgörningsarbetet, hör gärna av dig till chefredaktör Anders Jinneklint på e-post eller telefon 08-505 836 13 (kontorstid).

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023