Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Rivstart för svenska moocar

Svenska moocar har fått en flygande start. 70 000 personer har anmält sig till höstterminens kurser på Karolinska institutet. I skuggan av de stora startar också Mittuniversitetet en mooc.

1 oktober, 2014
Universitetsläraren

Två av moocarna (massive open online courses) vid KI har redan startat och två startar i december. I de två kurserna som redan är igång är det 53 000 deltagare.
– Vi har marknadsfört kurserna genom Edxplattformen och genom våra ordinarie kanaler. Det är stor uppmärksamhet för mooc just nu och inte svårt att generera intresse. Och så har KI ett starkt varumärke, säger Cormac McGrath, projektledare för KI:s moocar.
Att KI hoppat på mooctåget motiveras med en mix av tredje uppgiften, marknadsföring och pedagogisk utveckling.
Att starta en mooc är ett omfattande arbete, berättar Anne H Berman som är kursledare för moocen Behavioral Medicine: A Key to Better Health.
– Först måste man ha ett innehåll som ska förmedlas. Det hjälper om man tidigare haft vanliga kurser i det ämnet och det är också bra om man känner sig hemma med internet. Jag har lärt mig väldigt mycket om pedagogiskt upplägg genom att jobba i det här formatet.
Hennes team har paketerat fem till tio minuter korta videofi lmer med frågor efter varje videosnutt. Dessutom är det inlagt möjligheter till interaktivitet med andra studenter.
– Det har varit väldigt roligt att uppfi nna frågorna till varje avsnitt, säger Anne H Berman.

Arbetsgruppen ska också undersöka hur den kan använda moocen i den vanliga kursen i tillämpad medicin.
Den här moocen ligger aktivt ute bara en kort tid.
– Vi finns med som stöd i fem veckor, efter 31 oktober kommer kursen att arkiveras men vara tillgänglig för den som registrerar sig. Men då kommer det inte att fi nnas någon uppbackning från oss.
Än är det för tidigt att säga hur KI:s moocar ska utvecklas.
– Nu har vi fått väldigt mycket resurser från KI, vi har haft ett fi lmteam, ett produktionsteam och en teknisk koordinator. Vi lärare har däremot utvecklat kursen inom ramen för våra ordinarie tjänster och det är en öppen fråga hur mycket tid och möjlighet vi har att utveckla kursen vidare.
KI:s moocar sköter sig inte själva.
– Universitetet har blivit medvetet om att även när moocarna blivit färdiga krävs det resurser för till exempel undervisningsassistenter. Nu vi har fyra doktorander som jobbar ungefär en dag i veckan med att bevaka diskussionsforum.
Anne H Bermans kurs har 19 000 anmälda.
– Edx säger att 7–17 procent av deltagarna fullföljer kursen, men om du har 19 000 anmälda och tio procent gåigenom så är det nästan 2 000 och det är fantastiskt, säger hon.

I mindre skala startade Mittuniversitetet 22 september en mooc som fi nansieras av KKstiftelsen via programmet IT i högre utbildning.
Miun använder använder plattformen Canvas som tillhandahålls av företaget Infrastructure. Universitetet räknar med 300 deltagare vid kursstarten.
Precis som för den plattform som KI använder, Edx, kostar Canvas inte något för lärosätet att använda, inte just nu i varje fall.
– Vi förser ju dem med innehåll, säger projektledaren professor Bengt Oelmann.
En anledning att starta moocen är att nyttiggöra materialet.
– För vår del har det också varit ett lärande, vi provar den här plattformen och vi provar också en egen plattform, men den har vi inte lanserat ännu.
Miuns första mooc är en standardkurs, Digitalkonstruktion med VHDL, för att få tillräckligt många deltagare och för att få så mycket återkoppling som möjligt.
– Det vi lägger ut på nätet ser vi som ett lärmaterial, som en lärobok i lite annorlunda format.
En faktor som skiljer moocen från en vanlig distanskurs är att för en mooc får lärosätet inte betalt via per capitaersättningen.
– Det medför att vi inte kan ge lärarstöd på mooc-kursen och det påverkar hur vi utformar materialet. Det måste automatiseras och sköta sig själv och då måste man vara mer noggrann vid utformningen. Vår erfarenhet är att det kräver mer att göra materialet till en mooc än till en vanlig distanskurs. Det ska därför bli intressant att få återkoppling från deltagarna.

Även de vanliga campuskurserna använder materialet.
– Vår idé är att det här materialet i viss utsträckning ska ersätta föreläsningar och att lärarens tid istället ska användas till att öka studentinteraktionen med till exempel fl er gruppövningar. Man kan kanske öka kvaliteten på campus på det sättet, säger Bengt Oelmann.
Lunds universitet ligger ett halvt steg efter de här två universiteten, deras moocar kommer att starta i början av 2015.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023