Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Jämför lärosäten med nytt verktyg

Med hjälp av Universitetskanslersämbetets analysverktyg Högskoleutforskaren kan var och en jämföra hur lärosätena ligger till i förhållande till varandra i olika avseenden. Förhoppningen är att det i sin tur ska leda till ökad effektivitet.

1 oktober, 2014
Universitetsläraren

Regeringen har givit UKÄ i uppdrag att granska effektiviteten hos lärosätena. Ett sätt för myndigheten att lösa uppdraget är analysverktyget Högskoleutforskaren, som lanserades förra året.
Genom interaktiv statistik i Högskoleutforskaren ska lärosätena själva kunna granska hur de ligger till i förhållande till varandra. Dessutom kan var och en som är intresserad av högskolefrågor själv gå in och undersöka hur olika parametrar varierar över tid för olika lärosäten.
– Tanken bakom Högskoleutforskaren är att lärosätena ska kunna jämföra sig med varandra. Det i sin tur leder till att effektiviteten ökar när de ser hur de ligger till i olika avseenden och har möjlighet att förbättra sig, säger Max Kesselberg,utredare vid UKÄ.
Högskoleutforskarens metod att presentera statistik var ursprungligen inspirerad av Hans Roslings sätt att visualisera utvecklingen för hälsa och fattigdom i världen (www.gapminder.org).
Den programvara, Statistics explorer, som UKÄ använder är utvecklad av före detta Norrköpingsföretaget Ncom VA. Programvaran används också av en lång rad myndigheter och organisationer som vill presentera sitt material, till exempel SCB, OECD och Folkhälsomyndigheten.
– Men vi är nog tidiga att använda tekniken på lärosäten. När vi presenterade Högskoleutforskaren i England väckte det stort intresse. England ligger ju i övrigt långt framför oss i att granska effektivitet i högre utbildning.
UKÄ har hittills ordnat tre fulltecknade kurser i hur man använder Högskoleutforskaren. De som har gått kurserna är controllers, planerare och andra på lärosätena som har hand om statistik.
– Vi har fått många positiva reaktioner i sektorn. Jag vet rektorer som regelbundet går in och och undersöker hur deras lärosäte ligger till.

I arbetet med Högskoleutforskaren inledde man med de åtta indikatorer för högskolans måluppfyllelse som regeringen angett i budgetpropositionen. Verktyget har byggts på allteftersom med lokaler, personal, forskningsfinansiering och etablering (www.uka.se/statistikuppfoljning/ granskningaveffektivitet). Möjligheterna är många. Det går att följa ett enskilt lärosäte i förhållande till alla andra, eller att välja ut och jämföra några snarlika lärosäten. Den avancerade användaren kan också ladda upp egen statistik och analysera den i verktyget.
De stora lärosäten skulle exempelvis kunna mata in egna data och studera de olika fakulteterna var för sig.
Max Kesselberg pekar på några exempel på fakta som är lätta att urskilja i en interaktiv grafik.
– En av regeringens indikatorer för högskolans måluppfyllelse är inresande studenter. I ett dynamiskt stapeldiagram i Högskoleutforskaren ser man väldigt påtagligt hur antalet sjönk ihop när avgiftsreformen infördes för ett par år sedan.
– En annan sak man kan undra över är att studenternas prestationsgrad har sjunkit samtidigt som antalet disputerade lärare har ökat. Det var lite oväntat, även om det vände det senaste året.
Max Kesselberg menar att det inte tar så lång tid att lära sig utnyttja många av möjligheterna i Högskoleutforskaren.
– Verktyget är väldigt användbart, det ger möjlighet att studera fakta om lärosätena på nya sätt, säger han.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023