Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Sensorplagg kan förbättra sjukvården

Framtidens sjukvård kommer i allt större utsträckning att ske i hemmen, tack vare de smarta textilierna. Det spår Leif Sandsjö, teknisk doktor i Människa-teknik-system vid Högskolan i Borås och MedTech West på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

1 september, 2014
Universitetsläraren

– Vi jobbar med att mätresultat ska kunna skickas direkt från sensorer i våra kläder – via exempelvis mobiltelefonen – till doktorn. Besök på sjukhus och vårdcentraler kommer därmed att vara bättre förberedda eller inte längre lika nödvändiga som i dag, säger han.
Leif Sandsjö är koordinator för den kliniska utvärdering som just nu pågår av sensorplagget Mollii.
Det är en elastisk kroppsdräkt med insydda elektroder, som kan ge elektrisk stimulering till spastiska muskler hos människor med neurologiska sjukdomar.
I den pågående studien studerar forskarna om Mollii kan öka rörligheten hos personer som har störd motorik på grund av stroke eller CP (cerebral pares). Men metoden kan användas för liknande besvär även vid MS och Parkinson.
Runt 30 personer i två olika landsting använder just nu plagget och forskarna är mitt uppe i datainsamlingen från patienter, terapeuter och läkare. Det är en så kallad blind studie, vilket innebär att patienterna inte vet om de bär en "placebodräkt" eller en aktiv Mollii-dress.
Leif Sandsjö tiger som muren vad gäller slutsatserna, först 2016 ska utvärderingen bli klar och därefter ge sjukvården vägledning om hur plagget kan användas.
– Förhoppningen är att dräkten ska bli en väg till bättre liv för drabbade, säger han och tillägger att "ansatsen är intressant" och att "potential finns i den här tekniken".
Generellt sett tror Leif Sandsjö på en ljus framtid för de smarta textilierna:
– Får vi enkla mättekniker via olika slags plagg blir vi troligen mer medvetna patienter. Ser vi och kan direkt koppla ett mätresultat till ett val vi gjort eller gör blir vi kanske bättre på att exempelvis avstå viss föda, eller vara fysiskt mer aktiva.
– Vi tror att framtidens textilier kommer att hjälpa oss i en allt hälsosammare riktning.

GUNNEL ÅHLANDER

Fotnot: Läs mer på: www.inerventions.se

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023