Bevakar högskolan
Bevakar högskolan
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SD-politiker får inte ha uppdrag för SULF

– Om någon som företräder SULF offentligt ger uttryck för åsikter som står i strid med SULF:s demokratiska värdegrund så finns en paragraf som möjliggör uteslutning.

1 september, 2014
Universitetsläraren

Det säger SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping med anledning av en enkät som i juli publicerades i Dagens Nyheter. Tidningen hade till samtliga fackförbund inom Saco, TCO och LO ställt följande fråga: Kan man ha uppdrag i fackförbundet och samtidigt företräda Sverigedemokraterna?
I enkäten återfinns SULF som ett av de förbund som "ej svarat/tagit ställning". Skälet till det uteblivna svaret är ett förbiseende, SULF har alltså en paragraf som gör det omöjligt att förena uppdrag för SULF och för Sverigedemokraterna.
– Vi har naturligtvis ingen form av åsiktsregistrering av våra medlemmar, paragrafen kan enbart tillämpas om någon är aktiv som SD-politiker eller på annat sätt torgför ståndpunkter som inte är förenliga med SULF:s värdegrund.
Paragrafen har aldrig tillämpats, SULF har heller aldrig haft något fall där förbundet har behövt överväga eventuell uteslutning.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 4, 2023