SD-politiker får inte ha uppdrag för SULF

– Om någon som företräder SULF offentligt ger uttryck för åsikter som står i strid med SULF:s demokratiska värdegrund så finns en paragraf som möjliggör uteslutning.

Det säger SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping med anledning av en enkät som i juli publicerades i Dagens Nyheter. Tidningen hade till samtliga fackförbund inom Saco, TCO och LO ställt följande fråga: Kan man ha uppdrag i fackförbundet och samtidigt företräda Sverigedemokraterna?
I enkäten återfinns SULF som ett av de förbund som "ej svarat/tagit ställning". Skälet till det uteblivna svaret är ett förbiseende, SULF har alltså en paragraf som gör det omöjligt att förena uppdrag för SULF och för Sverigedemokraterna.
– Vi har naturligtvis ingen form av åsiktsregistrering av våra medlemmar, paragrafen kan enbart tillämpas om någon är aktiv som SD-politiker eller på annat sätt torgför ståndpunkter som inte är förenliga med SULF:s värdegrund.
Paragrafen har aldrig tillämpats, SULF har heller aldrig haft något fall där förbundet har behövt överväga eventuell uteslutning.

MARIELOUISE SAMUELSSON


Kategorier: Arkiv