Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

EU-process löper vidare

Utbildningsdepartementet agerar mot bättre vetande i ärendet där SULF anmält den svenska regeringen till EU-kommissionen. Det anser SULF:s förbundsjurist Carl Falck.

1 augusti, 2014
Universitetsläraren

– Regeringen har kommit till insikt att visstidsanställningarna vid lärosätena måste minska, men inför EU-kommissionen hävdar den att situationen är tillfredsställande, säger han.
SULF anmälde i juli 2012 regeringen till EU-kommissionen för brott mot EU:s direktiv om visstidsanställning genom missbruk av tidsbegränsade anställningar vid landets lärosäten. I december 2012 fick SULF en begäran om förtydligande och svarade i februari 2013.
EU-kommissionen skickade då en skrivelse till utbildningsdepartementet som svarade kommissionen i december 2013 varefter kommissionen skickade en skrivelse till SULF i mars 2014. Förbundet har nu skrivit ett svar till kommissionen.
Att det tar sådan tid beror enligt Carl Falck på att EU-kommissionen måste översätta skrivelserna till och från svenska samt att det inte finns någon svenskspråkig vid EU som kan arbetsrätt.
– Dessutom verkar de svenska jurister som EU konsulterar inte ha kunskap om arbetsrätt inom högskoleområdet. Det gör att det tar extra lång tid för oss på SULF att svara eftersom vi varje gång behöver förklara vilket regelverk som gäller.

Regeringen vidhåller i sitt svar till EU att den inte bryter mot EU:s regler om visstidsanställningar.
– SULF menar att enligt EU:s direktiv om att begränsa antalet tidsbegränsade anställningar får inte lärosätena stapla olika anställningar på varandra för att komma bort från huvudregeln om tillsvidareanställning, säger Carl Falck.
SULF:s inställning är att meriteringsanställningar bör finnas men inte missbrukas.
– Men med nuvarande bestämmelser kan lärosätena stapla visstidsanställningar upp till 20 år. Då är det inte fråga om meriteringsanställningar utan om ett kringgående av anställningstryggheten. Regeringen har ändrat inställning i fråga om visstidsanställningar vid svenska lärosäten. I april klargjorde utbildningsminister Jan Björklund att de osäkra anställningsvillkoren i akademin inte är tillfredsställande och att regeringenvill ge forskare möjlighet att få fasta jobb snabbare efter doktorsexamen.
Carl Falck påpekar att utbildningsminister Björklunds nya inställning om visstidsanställningarna inte går ihop med utbildningsdepartementets argumentation inför EU-kommissionen.
– Även om regeringen inte vill svara så till EU har man nog också kommit till insikt om att ändringen i högskoleförordningen 2012 inte var någon lyckad lösning eftersom det öppnade för att ytterligare stapla visstidsanställningar på varandra.
Man kan utgå från att EU-ärendet kan fortsätta ganska länge.
– Det enklaste sättet att avbryta det här och hindra att ärendet eventuellt hamnar i EU-domstolen är att regeringen gör några enkla förändringar i högskoleförordningen, vilket man kan göra med kort varsel. Om regeringen har svårigheter med det så kan vi hjälpa till att ta fram ett förslag på hur det skulle formuleras, säger Carl Falck.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023