Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Vitsen att vara noga med sin semester

Ledare av Håkan Lindkvist, SULF:s förste vice ordförande

1 juli, 2014
Universitetsläraren

Universitetslärare har årsarbetstid, och inte sällan är de tämligen slarviga med gränsdragningen mellan semester och annat. En regnig dag kan bli en skrivardag även om det är semester, medan en fin dag under icke-semestertid kan bli ledig. I bilaga 5 i villkorsavtal-T står att ”Semester för lärare förutsätts normalt förläggas under de studerandes ferier eller annan undervisningsfri tid”. På flera lärosäten finns lokala avtal som reglerar att all semester tas ut till exempel från och med midsommar och så många dagar framåt som den anställde är berättigad till, och alla är nöjda och alla vet att det kan bli lite hur som helst med när du jobbar och när du är ledig. Men det är inte bra att ta ut semestern så om du faktiskt planerar att jobba under tiden, och inte heller om du avser ta semester under annan tid på året, till exempel höst-, jul- eller sportlov, eftersom det kan få negativa konsekvenser. Det är möjligt att spara semesterdagar till ett annat år. I så fall ska du meddela prefekten i så god tid att arbetsgivaren har möjlighet att ändra tjänstgöringen så att årsarbetstiden fylls med det antal timmar som motsvarar den sparade semestern. Av årets semesterdagar kan du spara det antal dagar som överstiger 20 (om inte detta innebär att du kommer upp i fler än 35 sparade dagar sammanlagt). Sparade dagar förfogar den anställda över, så dessa kan arbetsgivaren inte lägga ut. Naturligtvis måste du ansöka om att ta ut din sparade semester, men du har rätt att få ut den under det kalenderår du begär att få ta ut den. Observera att det år du tar ut eventuellt sparade semesterdagar ska årsarbetstiden minskas med åtta timmar för varje uttagen semesterdag. Om du blir sjuk under din semester har du enligt semesterlagen rätt att få motsvarande semesterdagar betraktade som sjukdagar och ha kvar dina semesterdagar. För att detta ska gälla måste du kontakta sin arbetsgivare utan dröjsmål, alltså senast när du är tillbaka från semester, för att begära att sjukdagarna inte ska räknas som semester. För de dagar du tar ut semester får du förutom sin vanliga lön ett semestertillägg. För Saco-S-medlemmar är semestertillägget 0,49 procent för varje betald semesterdag av den för arbetstagaren vid semestertidpunkten aktuella fasta lönen per månad. För icke-Saco-medlemmar är tillägget 0,44 procent av lönen. Av försäkringsskäl är det viktigt att skilja på semester och arbetstid. Om du trots semestern befinner dig på din arbetsplats och råkar ut för en skada så räknas den inte som en arbetsskada. Om du ändå måste utföra enstaka arbetsuppgifter under din semester bör du se till att ha en skriftlig bekräftelse från sin arbetsgivare om att bryta semestern för att tillfälligt återgå i arbete, för att personskadeavtalet och arbetsförsäkringen ska gälla. Samma sak gäller tjänsteresor. Är du exempelvis på en konferens under semesterperioden måste du bryta semestern för att tjänstereseförsäkringen ska gälla. Så skilj på arbete och semester. Det är viktigt också för att semestern ska ge den vederkvickelse du behöver. Att undervisa och forska är intellektuellt krävande och det är viktiga samhällsfunktioner. Ha en riktigt skön och vilsam sommar! HÅKAN LINDKVIST 1:e vice ordförande i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023