Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Luleå och Liberia lär av varandra

Erfarenheter från psykiatrin byts mot kunskap om tropiska sjukdomar. Så ser samarbetet mellan omvårdnadsprogrammet på Luleå tekniska universitet och sjukvårdsutbildningar i Liberia ut.

1 juli, 2014
Universitetsläraren

UNIVERSITETSADJUNKTEN Christer Kågström från Luleå tekniska universitet blev positivt överraskad under det första studiebesöket på Grant Mental Health Hospital i Liberia. Trots att det bara finns en psykiater i landet och att sjukvården är eftersatt efter kriget fungerade verksamheten bra.
– Det var framför allt en psykoterapeut som gjorde ett jättejobb med att ordna samtalsterapier och grupper. Jag minns också att många patienter var unga, i 20–30-årsåldern, de var barn under kriget, säger han.
Det var hösten 2013 som Christer Kågström och kollegan Stefan Sävenstedt åkte på en första rekognitionsresa till Liberia. Nu har ett samarbete med Mother Patern College of Health Sciences utvecklats med finansiellt stöd av utbytesprogrammet Linnaeus- Palme. De liberianska deltagarna efterfrågar framför allt kunskap om psykiatrisk vård och akutsjukvård.
– Vi kan bland annat bidra med ett mer strukturerat sätt att arbeta inom akutsjukvården, som att identifiera skador och förutsäga om att det finns risk för stora blödningar innan operation, säger Christer Kågström.

SAMTIDIGT FÅR SVENSKA studenter möjlighet att samla data till sina kandidatuppsatser samt lära sig mer om tropiska sjukdomar och hur vården går till i ett utvecklingsland. Många av programmets blivande sjuksköterskor vill arbeta utomlands.
– På det här sättet blir de väl förberedda. De blir också bättre på att ta hand om patienter från olika delar av världen som har en annan sjukdomshistoria än svensk.
Christer Kågström tycker att det är viktigt att vara ödmjuk.
– Det handlar inte om att vi ska åka ner och tala om för dem hur de ska göra. Allting har med ekonomi att göra. Vi kan bidra med vårt synsätt och hjälpa dem att utveckla vården med de medel som finns.
Liberianska lärare besökte Luleå i maj. Nu har pengar sökts för att svenska lärare ska kunna åka till Liberia i höst och att liberianska representanter ska komma hit under 2015.

JENNIE AQUILONIUS

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023