Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Handbok ska göra texter mer begripliga

Skriv det viktigaste först. Använd konkreta exempel. Välj rätt genre när du skriver. Det är några av råden i den nya boken Skriv populärvetenskapligt. – Vi vill förmedla att det är möjligt att arbeta med en text för att göra den mer begriplig, och att det arbetet kan vara roligt, säger Susanne Rydell.

1 juli, 2014
Universitetsläraren

BOKENS FÖRFATTARE, Susanne Rydell och Birgita Klepke, tycker att det har saknats en bok som sammanfattar metoder för att skriva populärvetenskapligt.
– Många forskare har mycket att berätta, och vill gärna berätta, men kan tycka att det är svårt att hitta en bra form för sitt populärvetenskapliga skrivande, säger Susanne Rydell.
När hon för några år sedan undervisade i skriftlig framställning på Södertörns högskola tyckte hon också att det saknades kurslitteratur om populärvetenskapligt skrivande.
De två författarna konstaterar att den nya boken är en praktisk handbok.
– Vi arbetar båda mycket med att redigera texter från forskare. De möjligheter vi ser med texter som vi redigerar kan ju forskare ta tillvara redan när de skriver. Vi vill visa på praktiska vägar och exempel på hur man kan göra.
Både Susanne Rydell och Birgita Klepke har varit journalister i många år och också arbetat med textgranskning och med att hålla kurser.
– Birgita och jag har undervisat i många olika sammanhang och haft många skrivkurser. Vi summerar ju andras kunskap i boken, men innehållet bygger mycket på de erfarenheter vi gjort när vi hållit kurser för skribenter som inte är vana att skriva för en bred målgrupp.

BOKEN TAR UPP en lång rad sätt att närma sig skrivandet; att skriva begripligt, bland annat enligt klarspråksmodellen, och olika metoder att levandegöra en text, dramaturgi och olika berättartekniker.
Författarna hämtar exempel ur litteraturen för att visa hur man på olika sätt får en text att leva och väcka intresse hos läsaren. De går igenom olika genrer och nödvändigheten att anpassa texten till olika publiceringskanaler, som inlägg på debattsida, krönika, pressmeddelande, webbpublicering, blogginlägg och tweet. Dessutom behandlar de hur man sätter rubriker och skriver ingresser.
Boken har också intervjuer med Ny Tekniks chefredaktör Susanna Baltscheffsky och Patrik Hadenius, chefredaktör för bland annat Språktidningen, som förklarar vilket material som är intressant för dem.
Och inte minst har boken som inspiration intervjuer med fyra framgångrika populärvetenskapliga författare; Ulf Ellervik, Åsa Nilsonne, Maja Hagerman och Pär Holmgren.

BOKENS HUVUDBUDSKAP kan sammanfattas i en mening:
Vad vill jag säga till vem, hur ska jag göra det och i vilket sammanhang?
– Det är egentligen självklarheter men det kan vara bra att reflektera över det, särskilt för forskare som kliver ur sitt vanliga sammanhang när de skriver populärvetenskapligt, säger Susanne Rydell.
Hon poängterar att en text inte är något som bara blir till.
– Vi vill förmedla att det finns olika metoder för att arbeta med en text så att den blir mer begriplig och också att det kan vara väldigt roligt att skriva populärvetenskapligt.

PER-OLOF ELIASSON

Fotnot: Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023