Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utbildningsministern lovar: Rätt till prövning för tillsvidareanställning

SULF:s problembeskrivning om lärosätenas stora andel tidsbegränsade anställningar har slagitigenom. Nu har utbildningsminister Jan Björklund lovat att biträdande lektorer ska få rätt att prövas för tillsvidareanställning. – Vårt påverkansarbete har gett det här resultatet, säger SULF:s chefsutredare Karin Åmossa.

1 juni, 2014
Universitetsläraren

Den 28 april gjorde utbildningsminister Jan Björklund i SR Ekot ett utspel om de osäkra anställningsvillkoren i akademin och att regeringen vill ge forskare möjlighet att få fasta jobb snabbare efter doktorsexamen.
Möjligen ville Jan Björklund därigenom föregripa interpellationsdebatten i riksdagen samma dag. Socialdemokraten Thomas Strand hade ställt en interpellation till Jan Björklund om tidsbegränsade anställningar vid lärosätena.
Interpellationen mynnade ut i frågan: Är utbildningsministern beredd att göra om regleringen av meriteringsanställningar och ge rätt till prövning för tillsvidareanställning?
I interpellationsdebatten höll Jan Björklund med Thomas Strand om vikten av goda villkor för forskare och tillade att regeringen noga följer utvecklingen i frågan och kommer att göra en översyn som innefattar kartläggning och analys av meriteringsanställningar.
– Meriteringsanställningarna ska inte följas av ytterligare tidsbegränsade anställningar utan efter meriteringsanställningen ska följa en prövning av förutsättningarna för en tillsvidareanställning, sade Jan Björklund.

Thomas Strand argumenterade mot den stora andelen visstidsanställda vid lärosätena med siffror hämtade från SULF och krävde att få klart besked om regeringen vill riva upp och göra om den reglering av meriteringsanställningar som gjordes 2012 och som "öppnar för att man kan stapla visstidsanställningar upp till 16 år".
Jan Björklund återkom och preciserade att högskoleförordningen kommer att ändras; först ska man disputera, sedan ska man ha en postdok och därefter en meriteringsanställning, men sedan ska man ha rätt till prövning för tillsvidareanställning.
– Den författningsmässiga regleringen av meriteringsanställningar behöver med största sannolikhet kompletteras. Det kommer att leda till en författningsmässig förändring, men först måste vi analysera exakt hur den kommer att se ut. Jag uppfattar att jag och Thomas Strand är eniga, sade Jan Björklund.
Han avslutade:
– Vi i regeringen har redovisat vår position och SULF är väldigt nöjda.

Karin Åmossa kommenterar det genomslag SULF:s problemformulering fått.
– Det ligger en gedigen undersökning bakom. Nu när vi har visat den här statistiken svart på vitt är det väldigt svårt att säga att den höga andelen visstider inte är ett problem.
SULF har sedan högskoleförordningen ändrades verkat för att meriteringsanställningar ska följas av rätt till prövning.
– Det har inte gått att lösa genom kollektivavtal och att regeringen nu lovar att ändra i förordningen är ett väldigt viktigt steg i rätt riktning.
Men Karin Åmossa påpekar att det är alldeles för få personer i meriteringssystemet. I hela landet fanns det 2013 bara drygt 300 biträdande lektorer, vilket tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig är en minskning jämfört med 2012. Hela problematiken med övriga visstider kvarstår eftersom de meriteringsanställda är så få.
– Om lärosätena fortsätter att missbruka visstidsanställningar måste man reglera så att de inte kan missbrukas. SULF kommer att fortsätta att publicera statistik tills detta löser sig, säger Karin Åmossa, och avslutar:
– Vi ska fortsätta hänga som en terrier i hälsenan på politiker och lärosäten tills problemet är löst.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023