Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Politiskt sakkunniga eller ”nyttiga idioter”?

Debattartikel av Sven Engström

1 juni, 2014
Universitetsläraren

Läste i Universitetsläraren nr 5/2014 om det vetenskapliga råd i skolfrågor som regeringen nyligen inrättat och blev fundersam över vilken roll mina akademikerkollegor ikläder sig genom att ta plats i rådet. Praktisk politik syftar väl till stor del till att försöka balansera (i varje fall i civiliserade demokratier) olika särintressen som medborgargrupper kan ha, men också att tillmötesgå någras särintressen i högre grad än andras. Att försöka ge sina politiska förslag ett mått av vetenskaplig nödvändighet blir då frestande för många politiker, men skall vi som forskare låta oss inbjudas till att delta i sådant politiskt spel? Besitter några av oss en kunskap så objektiv och fri från värderingar att vi inte ens riskerar att hamna i kretsen av "nyttiga idioter"?
Att forskare ställer upp med sin sakkunskap och övrig klokskap i olika former av statliga utredningar är en självklarhet för mig och säkert för de flesta skattebetalare. Förhoppningsvis kan resultatet av sådan medverkan också ha bäring över tid och överleva förändringar i det politiska landskap som en gång tillsatte utredningarna. Just när det gäller skolpolitik verkar dock denna min fromma förhoppning snarast vara mer undantag än regel. Dagens skolpolitik, oavsett partifärg, bär ju de kortsiktiga utspelens prägel och verkar i många fall inte ha något solitt stöd i vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet.

Det är problematiskt att en skattefinansierad forskare agerar rådgivare åt en specifik politisk konstellation, oavsett kulör, tycker jag. Vill man ikläda sig rollen av rådgivare till en viss politisk inriktning får man väl bli "politiskt sakkunnig" istället. Dessa tj�nster kan dessutom behöva besättas av just sakkunnigt folk, då många av dagens politiskt sakkunniga nog snarare är politiska lärlingar, med tanke på låg ålder och därmed brist på kunskap och erfarenhet om sitt specifika politikområde. Jag efterlyser alltså någon form av avsiktsdeklaration från dem som nu tar plats i det vetenskapliga råd som regeringen har inrättat för samråd i skolfrågor. Vad och/eller vilka företräder ni i det samråd om skolfrågor ni skall ha med regeringen?

Sven Engström,
professor på Chalmers

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023