Notiser

• Marta Kuzma ny rektor för Kungl. Konsthögskolan • Sex lärosäten certifierade • VR stöder kvinnlig topprekrytering • 24 ... är Sveriges lantbruksuniversitets placering • Trollhättan årets studentstad • Högskolan Väst minskar utbudet • Lärarförbundet överväger avdelning för högskolan • Snedrekrytering av forskare består • 390 970.. ansökningar tog Universitets- och högskolerådet (UHR) emot.

Marta Kuzma ny rektor för Kungl. Konsthögskolan
Regeringen har anställt professor Marta Kuzma (bilden) som rektor vid Kungl. Konsthögskolan. Marta Kuzma är amerikansk medborgare och kommer närmast från en tjänst som director för Office for Contemporary Art Norway i Oslo. Hon är också bland annat verksam som professor i konstteori vid Instituto Universitario di Architettura i Venedig. Marta Kuzma anställs från och med den 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2020.


Kategorier: Arkiv