Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Att leva som man lär

Gästkrönika av Anders Fröjmark

1 juni, 2014
Universitetsläraren

Den 25 april firade Vytautas Magnusuniversitetet i Kaunas att det hade gått 25 år sedan universitetet återupprättades 1989. Det blev en ståtlig och minnesvärd ceremoni. Förre presidenten Valdas Adamkus höll tal. Premiärministern delade ut priser till förtjänta lärare. Hälsningar framfördes från hela globen, bland annat från hedersdoktorn, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Framför allt fanns där massor av coola lärare, forskare, studenter och administratörer.
Även om mycket av innehållet i de litauiska talen tyvärr går mig förbi kunde jag ändå förstå att mycket handlade om de värden universiteten står för. Dessa värden, som vi med rätta påminner oss om i våra festtal, måste framför allt praktiseras och förmedlas i vår dagliga verksamhet.
Vid jubileets utbildningshistoriska konferens talade jag om den fusionsprocess som hade resulterat i Linnéuniversitetet 2010. Därom kan jag ge besked, ty jag var med, men dessutom har tre rapporter om processen publicerats av utvärderingsföretaget Faugert & Co. Den väsentligaste slutsatsen av rapporterna stämmer väl överens med mina minnen: för att en fusionsprocess ska bli framgångsrik får det inte vara en top-down-process. Hela organisationen måste engageras. Den framgångsrika fusionen är en bottom-up-process.
Detta ska inte tolkas som att det inte behövs ett ledarskap. Fusionen hade säkerligen inte blivit av om det inte hade funnits visionära ledare som pekade ut vägen. Men nyckeln till framgång var att få alla med på båten; kommunikation och åter kommunikation för maximal delaktighet. Detta stämmer med universitetens väsen. Utbildnings- och forskningsfronten finns där varje enskild anställd befinner sig. Det är vi som vet vad som krävs för att få verksamheten att fungera. Skulle Linnéuniversitetet kunna öppna sina dörrar den 1 januari 2010 som ett fullt integrerat tvåcampusuniversitet måste varje enskilt ämne utveckla gemensamma kurser och kursplaner och i alla fall uppnå ett minimum av samsyn. Detta är fusionsprocessen i praktiken. Försök göra detta utan att ha medarbetarna med dig!
Dessvärre är det sedan en tid tillbaka andra signaler som kommer från politiskt håll. Auktoritära system och toppstyrning är inne. Folk sneglar på Kina och framhåller hur effektivt det blir när en bestämmer och de andra lyder och jobbar på. Demokratiska strukturer är tröga och kan fungera konserverande (ja, risken finns, men alternativen är sämre!). Yttrandefrihet och kritiskt tänkande är bra som idéer, men i praktiken kan de skapa oro (jo, det är för att vi inte ska marschera rätt in i Orwell-land utan eftertanke!).
Den så kallade "autonomireformen" är en reform för maktkoncentration till universitetsrektorer och styrelser. Detta kan i värsta fall leda till ren despoti på lärosätena. Det är så frestande att tro att problem löses med mera styrning. Det är så ångestfullt att lita på att resultatet blir bra om var och en gör sitt jobb på ett professionellt sätt.
Regeringen har visat en övertro på de exekutiva funktionerna. Vishet kommer inte med makt. Makten måste kunna kontrolleras och ansvar utkrävas. Ibland är det bra om det inte går fort med saker och ting. Det måste finnas tid till eftertanke. Också i fusionsprocessen var tiden en viktig faktor, vilket framhålls i Faugertrapporterna.
Universiteten har historiskt sett varit resurser för demokrati och yttrandefrihet. Det är dessa värden vi förmedlar till våra studenter. Vi bör inte ha interna styrsystem som svär mot dem. Hur universiteten styrs och organiseras har betydelse för det omgivande samhället.
Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus!

ANDERS FRÖJMARK
Docent i historia vid Linnéuniversitetet,
suppleant i SULF:s förbundsstyrelse

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023