Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Stor variation mellan lärosäten

Universitetsläraren har frågat fem lärosäten om vilka villkor de har för stipendiedoktorander.

1 april, 2014
Universitetsläraren

Uppsala och Lunds universitet har liknande regler. Stipendiefinansiering av doktorander ska undvikas, och olika arbeten pågår för att stärka stipendiedoktorandernas villkor och ställning. I Lund ska stipendiedoktoranderna få minst 28 procent av prisbasbeloppet, det vill säga 12 432 kronor i månaden. I Uppsala ska de ha minst motsvarande utbildningsbidraget efter skatt, 12 300 kronor.

Vid Göteborgs universitet får doktorander finansieras med stipendier bara om det sker genom särskilda nationella eller mellanstatliga program. Stipendiedoktoranden ska garanteras ersättning och försäkringsskydd i nivå med en anställd doktorand. Karolinska institutet toppar upp stipendiedoktoranders ersättning med en deltidsanställning så att summan når lägsta lönenivå för anställda doktorander.

Linköpings universitet meddelar att det nu uppnått sitt mål att alla doktorander vid lärosätet ska ha anställning.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023