Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nya utbildningsplatser blir ”en utmaning”

– De nya utbildningsplatserna blir en utmaning för lärosätena, men platserna är fullt finansierade och jag är övertygad om att lärosätena klarar av den utmaningen. Det säger statssekreterare Peter Honeth med anledning av regeringens storsatsning på 9 000 nya platser på lärosätenas lärarutbildningar.

1 april, 2014
Universitetsläraren

Samtidigt har som bekant Jan Björklund under sin tid som utbildningsminister talat kritiskt om att ett av kvalitetsproblemen med lärarutbildningen är att det varit alldeles för lätt att bli lärarstudent, att "vem som helst kommer in".
Den risken, som upprepade gånger formulerats från utbildningsdepartementet, borde rimligen öka när nu lärarutbildningsplatserna blir betydligt flera?
Det går väl knappast att lösa det man uppfattar som kvalitetsproblem genom en kvantitativ satsning?
Men Peter Honeth anser förstås inte att utbyggnaden av platser är problematisk, varken ur kvalitetssynpunkt eller med tanke på att det är för få som söker.
– Söktrycket till lärarutbildningarna är visserligen inte ifatt den volym vi vill ha, men vi ser trots allt ett svagt ökat söktryck.
– Vi har ju också gjort en kraftig uppskärpning av lärarutbildningen.
Han ser alltså inte heller den stora utökningen av platser som alltför påfrestande för lärosätena.
– Att öka antagningen redan till hösten inser vi dock kan bli problematiskt, planeringsmässigt.

Ökningen av utbildningsplatser kommer att ingå i vårpropositionen som läggs fram den 9 april och det rör sig om sammanlagt 10 000 platser, alltså helårsstudenter från 2015 till 2018.
Av dessa fördelas 9 000 på olika lärarutbildningar; förskollärarutbildningen, lågstadielärarutbildningen, ämneslärare inom matematik/NO/teknik, speciallärarutbildningen, vidareutbildning av förskollärare och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).
1 000 av de nya platserna tillförs vårdutbildningar, barnmorskor och specialistsjuksköterskor.
Utbyggnaden som blir permanent ska vara fullt utbyggd 2018.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023