Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Lunds universitets granskning unik

Internrevisionens granskning av avtal inom bidrags- och uppdragsforskning vid Lunds universitet är närmast unik. Det visar Universitetslärarens kontakt med några universitet. Men fler granskningar kan vara på gång.

1 april, 2014
Universitetsläraren

– På Stockholms universitet har ingen sådan genomförts – men kan givetvis bli aktuell nu med Lunds rapport, svarar Bertil George, internrevisionschef på Stockholms universitet.
På Karlstads universitet hänvisar internrevisionschefen Tore Zetterberg till att en granskning genomfördes 2012 av inköp av konsulttjänster. I den görs en sammanfattande bedömning att "den interna kontrollen är tillfredsställande".
Eva Blomquist, revisionschef på Umeå universitet, säger att man inte har genomfört någon granskning.
– Vi har inte granskat avtal utifrån den aspekten främst på grund av att vår ekonomiavdelning har genomfört ett projekt som syftar till att bland annat fånga de problem som Lund har nämnt.
På Linköpings universitet har man ingen kritik mot hur avtalen beträffande bidrags- och uppdragsforskning hanteras. Universitetet i Örebro har inte genomfört någon granskning. Detsamma gäller Uppsala universitet och där säger internrevisionschefen Susanne Andersson att det inte finns någon granskning planerad just nu.
– Men det utesluter ju inte att vi kan komma att beröra området senare.
På Göteborgs universitet har man kommit ett steg längre, enligt internrevisor Björn Utterberg,
– Vi har en granskning i vår revisionsplan för 2014 som berör detta område. Inriktningen på denna granskning är definierad såsom: "Universitetets jurister kan bidra till att skapa korrekta avtal för att på så sätt förebygga tvister och skapa säkra och goda arbetsförhållanden, exempelvis vid uppdragsavtal samt vid kommersialisering av idéer. Det är av intresse att belysa hur, och i vilken utsträckning denna resurs nyttjas."

BJÖRN FORSBERG

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023