Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Flera förbättringar för utländska doktorander

Utländska doktorander och studenter kommer att få stanna i Sverige efter examen och söka jobb. Doktorandstudier ska även kvalificera för permanent uppehållstillstånd, på samma sätt som annat arbete. Det föreslår nu regeringen.

1 april, 2014
Universitetsläraren

En rad för bättringar är på gång för doktorander och studenter från så kallat tredje land.
Uppehållstillstånd för fyra års doktorandstudier under de senaste sju åren ska kvalificera för permanent uppehållstillstånd, på samma sätt som annat arbete.
– Men SULF har påtalat till lagrådet och regeringen att det i lagrådsremissen är oklart om doktorander ska få tillgodoräkna sig tid före den 1 juni 2014 då de nya reglerna föreslås träda i kraft. Förbundet anser att man på något sätt bör få tillgodoräkna sig tid retroaktivt. I annat fall får de nya reglerna ingen praktisk betydelse förrän om minst fyra år, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.
Hittills har forskarstuderande i fråga om uppehållstillstånd behandlats som vanliga studenter och deras uppehållstillstånd har upphört i och med att de disputerat. Men fortfarande kommer doktorander att få studentvisum, inte arbetsvisum, vilket troligen innebär att de måste förnya sitt visum varje år.
Även för studenter på grundnivå och avancerad nivå från tredje land blir det förbättringar, hittills har också de varit tvungna att lämna landet efter examen, nu ska regeringen "meddela föreskrifter" att studenter ska kunna stanna kvar och söka jobb eller starta företag. Regeringenanser att sex månader är en lämplig tidsperiod.
I lagrådsremissen föreslås också att anhöriga till studenter ska kunna få uppehållstillstånd under samma period som studenten efter examen, detta gäller även medföljare till doktorander. Dessutom ska medföljande anhöriga till studenter och doktorander få möjlighet att arbeta under tiden de vistas i Sverige.

– Det här är frågor som SULF och SDF drivit under flera år och det är mycket positivt för våra medlemmar att vi nu nått framgång, säger Jeanette Lindberg, ordförande för sektionen SULF:s Doktorandförening, SDF.
Hon påpekar att det för internationella doktorander innebär mindre stress när de får bättre möjligheter att kvalificera sig för permanent uppehållstillstånd och när deras medföljare får arbetstillstånd.
– Förbättrade möjligheter att stanna kvar i Sverige efter avslutad forskarutbildning gynnar Sveriges utveckling som kunskapsnation, säger Jeanette Lindberg.
Men hon menar att det finns mer att arbeta med inför framtiden.
– Det verkar som om uppehållstillståndet för studier kommer att fortsätta vara på ett år i taget även för doktorander. Nästa steg är att lobba mot Migrationsverket så att man ger visum för längre tid då forskarutbildningen är på fyra år.
Dessutom kvarstår frågan om stipendier för doktorander (se även kommande artikel).
– Vi fortsätter att arbeta för att internationella doktorander ska ha en anställning under hela forskarutbildningen istället för stipendier som finansieringsform, säger Jeanette Lindberg. Lagförslaget är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023