Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Västsverige behöver ett tredje universitet”

Högskolan i Borås siktar på att bli universitet inom fem år. – Västsverige behöver ett tredje universitet, säger rektor Björn Brorström.

1 mars, 2014
Universitetsläraren

I en debattartikel i Expressen/GT går rektor vid Högskolan i Borås, Björn Brorström, ut med att högskolan siktar på att inom fem år uppnå universitetsstatus.
– För att inte halka efter behöver Västsverige ett tredje universitet. Vi vill medverka till en sådan utveckling, säger han.
En möjlighet är att Högskolan i Borås av egen kraft når universitetsstatus.
– Men det kan också handla om att vi hittar en konstellation med andra lärosäten i Västsverige och bygger upp ett universitet med annan profil än Göteborgs universitet och Chalmers.
Björn Brorström nämner flera faktorer som pekar på att högskolan har förutsättningar att bilda universitet.
Under de kommande fem åren vill man fördubbla forskningsvolymen genom i första hand mer externa anslag.
Högskolan har forskarutbildningsrättigheter inom fyra områden, den är ett av tre lärosäten med rätt att utfärda konstnärlig forskarexamen.
– Vi har ett antal styrkeområden, bland annat har vi en ledande nationell miljö inom biblioteks- och informationsvetenskap och en inom textil och mode.
Högskolan har också tillsammans med Högskolan i Skövde, med stöd av regionen, startat ett forskningsstrategiskt samarbete.
– Det visar sig att det händer spännande saker när två tillämpningsorienterade miljöer samarbetar inom några utvalda områden.
Däremot för inte Högskolan i Borås diskussioner om planer på ett framtida universitet med Högskolan i Skövde eller de andra högskolorna i Västsverige, Högskolan Väst och högskolorna i Jönköping och Halmstad.

Högskolan i Borås har en gång tidigare siktat på att bli universitet. 2005 ansökte man om att bli ett professionsuniversitet.
Men den ansökan fick ett snabbt avslag när den nytillträdda borgerliga regeringen 2006 meddelade att den stoppade alla ansökningar om nya universitet; några signaler om en ändrad inställning har inte kommit sedan dess.
Men Björn Brorström är inte avskräckt.
– Om vi kan visa att vi själva, eller tillsammans med andra, skapar en akademisk miljö som kan bära upp en universitetsstatus, så borde det kunna bli en annan diskussion med regeringen om detta, säger han.

Högskolan i Skövde nämns som samarbetspartner i Björn Brorströms debattartikel, högskolans rektor Sigbritt Karlsson kommenterar:
– Jag tycker inte man behöver bli universitet utan det viktiga är examensrätter och att man kan vara konkurrenskraftig på forskningssidan, säger hon.
Däremot instämmer hon i att det behövs en kraftsamling i Västsverige.
– Högskolorna i Västsverige och Västra Götalandsregionen, inklusive SLU i Skara, behöver samverka mycket starkare och vi behöver stärka våra allianser även med Chalmers och Göteborgs universitet.
För Västsverige har inte lyckats hävda sig.
– Storstockholm har fått satsningen mot livsvetenskaperna, och Lund har fått ESS men för Västsverige ser jag ingen sådan nationell satsning. Ska vi få något sådant bygger det på att vi kan stärka varandra och samarbeta bra, säger Sigbritt Karlsson.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023