Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Utländska studenter får stanna och söka jobb

Separat antagning av betalstudenter blir möjlig. Utländska studenter får stanna efter examen för att söka jobb. Det meddelade utbildningsminster Jan Björklund vid SUHF:s traditionsenliga rektorsmöte på Steningevik.

1 februari, 2014
Universitetsläraren
Robert Anderssson, SULF:s förhandlingschef

Utbildningsministern berättade om den förändring i högskoleförordningen som redan trätt i kraft och som gör det möj­ligt att ha separat antagning för betal­studenter.
Så här motiverar statsekreterare Peter Honeth i ett mejl regeringens förordning om separat antagning för betalstudenter.
– Sverige ska vara ett attraktivt land för utländska studenter. Universitet och högskolor har påtalat flera problem med att avgiftsbetalande studenter ingår i samma antagning som alla andra och de problemen kan leda till att Sverige går miste om studenter som skulle vilja plugga här. Eftersom avgiftsskyldiga studenter inte finansieras genom det så kallade takbeloppet, och därför inte kon­kurrerar om samma platser, är det motiverat med en särskild antagning för dem.
SULF:s chefsutredare Karin Åmossa är starkt kritisk.
– Problemet är avgifterna för utländ­ska studenter i sig och att det är för kort tid mellan antagning och kursstart. Det har visat sig att det här skapar problem, och det försöker regeringen lösa med ytterligare specialregleringar i ett oöver­ skådligt antagningssystem.
Karin Åmossa har farhågor om att beslutet skapar en gräddfil för studenter som betalar för sina studier.
– Vi kan befara att det uppkommer en separat antagningsgrupp som innebär att man går ifrån grundläggande aka­demiska principer om att det är meriter och inte pengar som ska avgöra om man kommer in på en utbildning.
Lösningen borde vara att slopa studie­avgifterna.
– Istället för ytterligare en special­lösning bör antagningssystemet ses över i sin helhet och avgifterna tas bort, säger Karin Åmossa.
På kritiken att beslutet om separat antagning öppnar för att man kan köpa en studieplats svarar Peter Honeth:
– Universitet och högskolor bestäm­mer själva om man vill ha separat antagning utifrån en bedömning av hur många studenter man kan ta emot på en kurs. Studenter som antas ska alltid vara behöriga.

Det andra aviserade beslutet, att stu­denter ska få stanna i landet efter examen för att söka jobb, är betydligt mindre kontroversiellt. Reaktionen på Twitter kan sammanfattas med "efter­längtat".
Enligt Peter Honeth är en proposition på väg.
– Det är en fråga som bereds inom regeringskansliet och målet är att kunna lägga förslag på det här området senare under våren, skriver han i ett mejl.
SULF:s förhandlingschef Robert Andersson välkomnar förslaget och för­ utsätter att möjligheten att stanna efter examen också kommer att gälla dokto­rander.
– Det är bra att förslaget kommer nu, inte en dag för tidigt. Men jag hade hoppats på en lite längre tid än sex må­nader, ett utskott i EU-­parlamentet har varit inne på längre tid, ett och ett halvt år. Men sex månader är ett första steg.

Robert Andersson påpekar en annan problematisk bestämmelse som också behöver en lösning.
– Jag hoppas att regeringen beaktar att doktoranderna bara får uppehållstill­stånd som studenter fastän de allra flesta är anställda.
Detta gör att doktorandtiden inte kan ligga till grund för en ansökan om per­manent uppehållstillstånd.
– Doktorander borde få möjlighet att söka permanent uppehållstillstånd på samma sätt som alla andra som varit anställda här, säger Robert Andersson.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023